# Időpont Tartalma Hatálya Arány
9/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 20 igen szavazattal meghozott határozatával Keresztesi Koppányt választotta meg az AOSZ Elnökségi tagjának.

azonnal

20 igen

8/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 15 igen szavazattal meghozott határozatával Csonka Gábort választotta meg az AOSZ Elnökségi tagjának, s egyben az AOSZ alelnökének.

azonnal

15 igen

7/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2015. évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást és az eltérések indoklását.

azonnal

28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

azonnal

27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

5/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2015. évi munkáról.

azonnal

24 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

4/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Doubravszky Júliát, a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.

azonnal

29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Doubravszky Júlia, Egléné Fekete Zsuzsanna és Egle Botond a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

azonnal

29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Csordás Annát és Tóth Dórát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

azonnal

29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2016. (V.14.) 2016. 05. 14.

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét  jegyzőkönyv-vezetőnek.

azonnal

29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ tagjainak 2016. évi éves tagdíja ne változzon, az a 2015. évi tagdíjjal azonos maradjon.

azonnal

19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

1/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének.

azonnal

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy - figyelemmel az elfogadott Alapszabály módosításra - az AOSZ fizesse vissza azoknak a tagoknak a teljes 2016. évi már befizetett tagdíját, akiknek az AOSZ tagsági jogviszonya a kötelező jogszabályi előírásnak eleget tevő Alapszabályi rendelkezés miatt megszűnik.

azonnal

20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2016. évi munkatervét és pénzügyi tervét.

azonnal

20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett meghozott határozatával feljogosítja az AOSZ elnökét a módosított alapszabály aláírására.

azonnal

18 igen, 0 nem, 5 tartózkodás

7/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 19 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a szervezetnek a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő továbbműködését, valamint az AOSZ alapszabályának a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti módosítását.

azonnal

19 igen, 1 nem, 3 tartózkodás

6/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Jakab Károlynét megválasztja az AOSZ Felügyelő Bizottsága tagjává.

azonnal

20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 17 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával Nagyné Kovács Ilonát megválasztja az AOSZ Felügyelő Bizottsága tagjává.

azonnal

17 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

4/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest megválasztja a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.

azonnal

21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Ujszászi Károlyt, Löffler Andrást és Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

azonnal

21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2016. (II.06.) 2016. 02. 06.

A közgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellet meghozott határozatával megválasztja Makai Editet és Tóth Dórát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

azonnal

21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás