# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 66 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének.

2/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja dr. Pető Juditot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

3/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Ferenczy Ágnest a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

4/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Gál Juditot a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.

5/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Viskolc Ferencet a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.

6/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Vadasné Tóth Máriát a Szavazatszámláló Bizottság elnökének.

7/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 58 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2013. évi munkáról.

8/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 55 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2013. évi közhasznúsági beszámolóját és a mérleget.

9/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 59 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2014. évi munkatervét és a 2014. évi költségvetési tervet.

10/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 59 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ tegyen meg mindent a BA Center Kft. adósságának jogszerű csökkentése érdekében, amennyiben ez lehetséges és 0 szaldós a cég, kezdeményezze a végelszámolását. Amennyiben nem sikerül csökkenteni jogszerű eszközökkel BA Center Kft. adósságát, akkor a költségvetésben megszavazott összeggel az AOSZ fizesse meg a BA Center Kft.-nek a tartozását és kezdeményezze a végelszámolását.

11/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 60 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ elnökének tiszteletdíja havi bruttó 250.000 Ft legyen.

12/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 60 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOSZ választott tisztségviselőinek költségtérítése az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:

Elnök max. 100.000 Ft/hó

Alelnökök és tagok személyenként max. 30.000 Ft/hó

Felügyelőbizottság tagjai személyenként: max. 20.000 Ft/hó

13/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 38 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával feljogosítja az Elnökséget, hogy egy elnökségi tag helyettesítse az ügyvezető titkárt határozatlan ideig.

14/2014. (V. 10.) 2014. 05. 10.

A közgyűlés 44 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 2014. évi érvényes tagdíját az alábbiak szerint határozza meg:

Egyéni tagdíjak: 2000 Ft/év

Szervezeti tagdíjak: 10.000 Ft/év