Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat
Óvodai nevelés
Pedagógiai szakszolgáltatás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Fejlesztő nevelés
Logopédiai ellátás
Konduktív pedagógiai ellátás
Gyógytestnevelés

Cím: