Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat
Óvodai nevelés
Általános iskolai nevelés-oktatás
Szakiskolai nevelés-oktatás
Készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés)
Kollégiumi nevelés-oktatás
Fejlesztő nevelés
Fejlesztő felkészítés
Fejlesztő iskolai oktatás
Pedagógiai szakszolgáltatás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Konduktív pedagógiai ellátás
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés

Cím: