Integráltan nevel, oktat
Általános iskolai nevelés-oktatás
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti, táncművészeti, zeneművészeti ágon
Szakközépiskolai nevelés-oktatás
Gimnáziumi nevelés-oktatás (4 és 6 évfolyamos
Pedagógiai szakszolgáltatás
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Pedagógiai értékelés
Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés

Cím: