Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat
Óvodai nevelés
Általános iskolai nevelés-oktatás
Szakiskolai nevelés-oktatás
Speciális szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés)
Készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás (szakképzés)
Előkészítő speciális szakiskolai nevelés-oktatás
Fejlesztő nevelés
Pedagógiai szakszolgáltatás
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI)
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Nevelési tanácsadás
Konduktív pedagógiai ellátás
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés

Cím: