Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat
Általános iskolai nevelés-oktatás
Szakiskolai nevelés-oktatás
Speciális szakiskolai nevelés-oktatás (közismereti képzés)
Fejlesztő nevelés
Pedagógiai szakszolgáltatás
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Nevelési tanácsadás
Konduktív pedagógiai ellátás
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés

Cím: