NCTA

 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:

 

  •     emberi jogok és demokrácia;
  •     női jogok és esélyegyenlőség;
  •     szervezet- és közösségfejlesztés;
  •     ifjúsági- és gyermekügyek;
  •     környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  •     jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  •     társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

 

További támogatók:

EEA+Grants+-+JPG  Norway Grants  Kárpátok Alapítvány  DemNet  Autonómia Alapítvány  Ökotárs Alapítvány