Hálózatépítés, szervezetekkel kapcsolatos veszélyek

 • A hálózatépítés és az együttműködés kialakítása során lesznek a folyamat közben lemorzsolódó szervezetek
 • Nehézségek adódnak az érintettek (autizmus spektrumzavarral élő személyek és családjaik) bevonása terén
 • Nem egyeznek a fejlesztésbe bevont szervezetek és a fejlesztést koordináló szervezet elvárásai, céljai

Kapacitásproblémák

 • A tervezett kapacitások nem lesznek elegendőek a végrehajtáshoz

Társadalmi környezet

 • A fejlesztendő szervezetek társadalmi környezete nem lesz kellően nyitott és elfogadó

Kommunikáció

 • Kommunikációs nehézségek adódnak a fejlesztésbe bevont szervezetekkel kapcsolatban
 • Az AOSZ tagsága nem ért egyet a program tartalmával

Időterv

 • A program időtervében tervezett tevékenységek nem a megfelelő ütemben valósulnak meg

 

Kockázatok kezelése:

 • A lemorzsolódó szervezetek helyett új szervezetek kerülhetnek bevonásra. A program felmérési szakaszában kiválasztásra kerülnek ún. tartalék szervezetek is.
 • Az érintettek bevonását a program rendkívül fontosnak tartja, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az autizmus spektrumzavar esetében szociális és kommunikációs nehézségek jelentősek. Ennek kezelésére az érintettek bevonása érdekében mentori támogatás szükséges.
 • A célokat és elvárásokat, a projekt várt eredményeit kezdetben tisztázni kell.
 • A tervezett kapacitások mellett önkéntes segítők bevonása is megtörténik. Az önkéntesek bizonyos részfeladatokat, résztevékenységeket is átvehetnek a projektben.
 • A társadalmi környezet hozzáállása csak részben kezelhető a szervezet szintjén. A projektet körülvevő kommunikációs és társadalmi érzékenységet növelő programelemek azonban csökkenthetik az ellenállást
 • A program igen hangsúlyos eleme a kommunikáció. A szakértő bevonása garantálja, hogy az újszerű kommunikációs formákat a szervezetek hatékonyan fogják használni.
 • A program tartalmi elemei megegyeznek az AOSZ stratégiájában foglalt célokkal, így a tagság egyetértése biztosítható
 • Az időtervben foglalt feladatok pontos ütemezésével a szervezet ezen kockázatot kezelni tudja.
 • A pályázó szervezet a kockázatok bekövetkezésével kapcsolatban elsősorban preventív szemléletet kíván érvényesíteni, ennek érdekében:
  • A szervezet a projekt kezdetén kockázatelemzést végez, melynek során összegyűjti a konkrét tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, kitérve azok bekövetkezési valószínűségére és kezelésének módjára.
 • A szervezet a támogatás elnyerése esetén részletes, minden elemre kiterjedő pénzügyi és szakmai ütemtervet készít, amely lehetővé teszi a forrásfelhasználás pontos megtervezését és megkönnyíti a szakmai tevékenységek koordinációját is.
 • A program tervezése során előre nem látott nehézségeket a program szakmai munkacsoportja elemzi és javaslatot tesz a megoldásra.