I. Helyzetelemzés, felmérés, értékelés:

 • Az autizmussal élő személyek érdekképviseletét ellátó civil szervezetek erőforrásainak felmérése
  • a szervezetek saját értékelése
  • a szervezettől gyűjtött adatok (taglétszám, tevékenység, tagok aktivitása, eszközök, humán erőforrások, partnerek köre, saját hálózatok- önkéntes munka aránya, szervezettsége, stb.)
 • A kiválasztási kritériumok meghatározása.
 • Nyomon követéses vizsgálat arról, hogy a fejlődést maguk a szervezetek hogyan érzékelik. (AOSZ munkatárs+kutató, szakértők).

II. Bázisszervezetek kiválasztása – Kiválasztási fázis:

Meghatározásra kerülnek a hálózatépítésbe első körben bevonandó bázisszervezetek. Szervezett találkozón a projekt munkatársak és az elnökség megbízottja véglegesítik az AOSZ és a szervezetek együttműködésének kereteit. 

III. Szolgáltatási térkép készítése

IV. Kommunikációs hálózatfejlesztés:

A projekt munkatársai és az AOSZ képviselője megvizsgálják, hogy a kiválasztott szervezetekben milyen fejlesztések szükségesek a hatékony kommunikáció fenntartásához. Szükség esetén lehetőség van a hiányzó feltételek biztosítására.

V. Szervezetfejlesztés – 1. ciklus: a kiválasztott szervezetek belső fejlesztése.

A főbb célterületek: hatékonyabb kommunikáció a tagokkal, szűkebb és tágabb társadalmi környezettel, sajtó kommunikáció, az érdekképviselet eredményesebbé tétele – tagok mozgósítása, akciók, helyi megmozdulások szervezése, szervezeti működés, erőforrások hatékony felhasználása – pl. önkéntesség elterjesztése, partnerség, stratégiai tervezés, munkatervek készítése, pályázati munka hatékonyabbá tétele, stb.

VI. Szervezetfejlesztés – 2. ciklus: az AOSZ és a kiválasztott szervezetek együttműködési kereteinek kialakítása.

A bázisszervezetek és az AOSZ céljainak összehangolása, a stratégiai területek meghatározása, együttműködési keretek: az országos érdekvédelmi tevékenységbe illeszkedő, helyi szervezeti célok becsatornázásának protokollja, módja és feltételei, feltételeinek megteremtése.

VII. Szervezetfejlesztés – 3. ciklus: szervezeti együttműködés fejlesztése hálózatépítés):

Autizmussal élő emberek és családjaik érdekképviseletét ellátó szervezetek együttműködésének erősítése, jó gyakorlatok átadásával (biztosítva ennek feltételeit – a jó gyakorlatok gyűjtését, hálózati találkozók megszervezését, a jó gyakorlatok helyszíni bevezetését segítő szakértői és szervezeti közreműködést)

VIII. Disszemináció – a projekt eredményeinek kommunikálása: – AOSZ RoadShow, területi kerekasztalok

A kiválasztott szervezetek működési területén folyamatos kommunikációs tevékenység zajlik, mely tájékoztatja a szervezet hatókörében élő embereket, szervezeteket a projekt tartalmáról, eredményeiről, másrészt formálja és informálja a közvéleményt, javítja az autizmussal élő emberek társadalmi integrációját. Hosszú távú cél, hogy a bázisszervezetek képessé váljanak saját környezetükben mikro hálózatokat létrehozni és működtetni.

IX. Jogi támogatás és tanácsadás

 • a szervezetek működésével (jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelés),
 • a szervezetek jogvédő, érdekérvényesítő tevékenységével,
 • a szolgáltatások felmérésével kapcsolatban

X. Folyamatos informatikai támogatás:

 • a rendezvények, kutatások, elemzések informatikai elemeivel kapcsolatos feladatokban
 • a szervezetek működésével kapcsolatos kérdésekben (pl. honlap kialakítása, kommunikációhoz használható ingyenes programok használata (/Google Drive, Hangouts, Skype, stb./ terén)

XI. Záró szakasz, a partnerekkel közös értékelés: (elért eredmények, tanulságok), a fenntartási szakasz tervezése, a feladatok közép és hosszú távra történő meghatározása, az szükséges erőforrások tervezése, pénzügyi és szakmai beszámoló készítése.

 • A bevont szakemberek TEAM munkában folyamatosan elemzik és értékelik a folyamatot és a tevékenységeket. A korábbi kísérletek (pl. Eső Ernyő hálózat) rámutattak, hogy a helyi szervezetek kapacitásfejlesztése, a hálózati működésre való képessé tétele nélkül nem eredményes.
 • A szervezetek különböző szervezetfejlődési fázisban vannak, differenciált segítségre van szükségük. A projekt révén az AOSZ képes lehet olyan lökést adni a helyi civil szervezeteknek, amely a hálózati működésben, a helyi érdekképviseleti tevékenységben minőségi változást indukál.
 • Az autizmussal élő emberek és családjaik minőségi ellátásokhoz való hozzáférése javul, életminőségükre pozitívan hat. A szervezetek hatékonyabb működése a társadalmi integrációt és az eredményesebb képviseleti rendszer kiépítését eredményezi.
 • A projektben a szervezetek komplex támogatást kapnak, amely hatékonyan segíti őket a fejlődésben.