1-3. A „hálózatosodáshoz” kapcsolódó szervezetek felmérése igények, erőforrások és kihasználtság tekintetében.

Szervezetfejlesztés, strukturális racionalizálás, képzések, honlap fejlesztés.

Kapcsolódó szervezetek környezetében autizmus specifikus ellátások leltára, adatbázis készítése, megosztás a hálózaton, weben.

A tagok az általuk képviselt személyek jogalkotási problémáit begyűjtik, összegzik és javaslataikat továbbítják. Az AOSZ lobbi tevékenységgel befolyásolni próbálja a jogalkotási folyamatot.

2. Gyermek és felnőtt korú autista személyek és családtagjaik, az őket tömörítő,képviselő civil szervezetek, társadalom egyéb szereplői, támogatók.

4. Átlátható, együttműködő hálózati működés a szervezeti szinteken, a kibővült tagság és tagszervezetek igényeire épített szolgáltatási rendszer kialakítása az autizmussal élők érdekében, folyamatosan frissített tudásbázis, erős érdekképviselet, hosszú távú együttműködés, pozitív imázs, workshop a jó gyakorlatok megosztása, modell kidolgozása.

 

1-3. The assessment of the organizations that connect with’networking’in terms of needs,resources and utilization.

Organization development and rationalization,trainings,public rental of tools,website development .

Inventory of services specialised in autism in the environment of related organisations,data base production, sharing info.

The members collect the legislative issues of people who they represent,summarise their proposals and send them on.The HAS tries to influence the legislative process by lobbying.

2. Children and adults living with autism and their families as well as civil organisations to which they belong and represent them,other members in society,supporters

4. Transparent,collaborative networking at all levels,designing a system that is based on the needs of the expanded membership and member org. on behalf of people living with autism,continuously updated knowledge base,strong advocacy,long-term cooperation,positive image,best practice workshop,model development.