I. A projekttel kapcsolatos tudásátadás több ponton biztosított:

  • egyrészt a projekt valamennyi fázisát végig kíséri a dokumentáció és az egyes fázisok kiértékelése, emellett külön munkaszakaszt tervezünk a projekt széleskörű, országos szintű kommunikációjára (AOSZ Roadshow).
  • Mindemellett a projektet egy kiértékelő szakasszal kívánjuk zárni – a partnerek bevonásával. Ezek mind azt szolgálják, hogy a projekt know-howja megoszthatóvá, átadhatóvá váljon. Tekintettel arra, hogy az AOSZ vidéki tagszervezeteinek fejlesztéséről van szó, a tudásátadás színtere alapvetően helyi szinten történik, amelynek részét képezi a lokálisan működő más civilekkel történő együttműködés, valamint a folyamatos kommunikáció a támogató környezet megteremtéséért.

Főbb szakaszok a kommunikációban, az egyes projekt fázisokhoz kapcsolódóan:

  1. Helyzetelemzés: weboldalon, FB-n és hírlevélben történő tájékoztatás a projekt indulásáról, a feladatokról, tennivalókról és célokról. Egyes szervezetekkel történő direkt kommunikáció az adatbegyűjtést támogatandó. Adatok kiértékelésekor „eredménypublikáció” – infografikában történő megjelenítés (FB és weboldal, hírlevél, Esőember).
  2. Kiválasztási fázis: a kiválasztott szervezetekkel történő személyes találkozókon projekt prezentáció. A nyertes szervezetek és szerepük bemutatása a tagságnak (hírlevél, FB, Esőember, személyes találkozók).
  3. Kommunikációs hálózatfejlesztés: kommunikációs terv készítés az egyes szervezetekre szabva, terepmunka (szükség esetén tréning).
  4. Szervezetfejlesztés – 1. ciklus: tapasztalatok és élmények gyűjtése és kommunikációja a tagság felé (hírlevél, FB, weboldal – szöveges és videó tartalom).
  5. Szervezetfejlesztés – 2. ciklus: az AOSZ és a bázis szervezetek külső kommunikációja „élesben”: releváns és napirenden lévő ügy közös kommunikációja. Az egyes helyi szervezetek lokális kommunikációja valamennyi érdekgazda irányába (önkormányzat, iskola, üzleti szektor, szülők, stb.), valamennyi kommunikációs csatornán. Utána ezek kiértékelése.
  6. Szervezetfejlesztés – 3. ciklus: belső kommunikáció a projekt jelenlegi állásról és a jövőbeni lépésekről (hírlevél, FB, weboldal).
  7. Disszemináció – AOSZ Roadshow: országos és helyi szintű sajtókommunikáció az egyes helyi rendezvényekhez (tagság és partnerek, hatóságok, fogyatékosságügyi szervezetek) szervezve. Írásos, fényképes beszámoló a FB-ra, hírlevélbe, Esőemberbe.
  8. A projekt záró szakasza: Esőember, hírlevél, FB és weboldalon történő közzététel az értékelésről és a jövőbeni célokról. A jövőbeni célok helyi szintű leképezéséről a bázis szervezetek kommunikálnak minden csatornán.

 II. A lebonyolító alapítvánnyal kétirányú kapcsolatot tervezünk: egyfelől terveink szerint minden munkafázist követően tájékoztatjuk a projekt állásáról az alapítványt, másrészt minden olyan az alapítvány által biztosított eseményen, illetve lehetőséggel (hírlevél, honlapon való megjelenés, blogra cikk írás stb.) kívánunk élni, ahol beszámolhatunk a projektről.

III. A fentebb vázolt kommunikációs ütemterv jelzi, hogy a szervezetfejlesztési folyamat mely fázisában milyen kommunikációs eszközök és csatornák alkalmazásával tájékoztatjuk a nyilvánosságot a projektről. Véleményünk szerint számos egyéb olyan pont lehet, amely alkalmat jelent a projekt külső kommunikációjára, ám ezek nem tervezhetőek: a média és a közvélemény napirendjén lévő ügyek, kérdések folyamatos figyelése azonban lehetőséget ad arra, hogy ha az AOSZ számára releváns téma merül fel, akkor ahhoz proaktívan kapcsolódva lehetőséget teremtsen saját magának a szervezetfejlesztési projektről (annak aktuális fázisáról vagy tapasztalatairól, vagy a napirenden lévő ügy esetében releváns részletéről stb.) történő kommunikációra. E proaktív kommunikációs lehetőségek nemcsak az AOSZ számára adottak, hanem a projekt során bevont bázisszervezetek esetében is fennállnak, méghozzá helyi szinten: legyen szó egy már meglévő civil partnerrel közös bejáratott eseményről szó (pl. a decemberi fogyatékosság világnapja kapcsán), vagy egy jövőbeni civil partnerrel történő együttműködés, amelynek van kommunikációs aspektusa, mind-mind lehetőséget jelentenek arra, hogy a szervezetfejlesztési projektről kommunikáljunk a nyilvánosság felé. További, a kommunikációs folyamatok eredménytöbbletét jelentheti, ha az AOSZ Facebook oldalán keresztül más partner- és civil szervezetek Facebook oldalára is eljut a tartalom (megosztás és/vagy tartalom átvétel által), hiszen ezáltal jelenlegi 2800 fős AOSZ-közösség, mint célcsoport meghatványozódik.

Az elérendő szervezetek, személyek létszámát tekintve a projekt lezárását követően készítünk elemzést: a sajtóelemezés, a website látogatottsági és Facebook analitikai adatsorok, valamint a személyes találkozók és rendezvények adatai alapján leszünk képesek megbecsülni, hogy a projekt során hány személyt, illetve szervezetet értünk el.