A projekt rövid távú célja:

 1. Az egyéni érdekérvényesítést felváltja a szervezett, tudatos, hatékony tevékenység.
 2. Az autizmus specifikus szolgáltatások (felismerés, oktatás, egészségügy, szociális ellátások, közszolgáltatások, stb.) szükségessége egyre nyilvánvalóbbá válik, mert az igényt egy nagyobb csoport átgondoltan tudja megjeleníteni. Az érintettek egyre több helyen jutnak megfelelő szolgáltatáshoz.
 3. A szervezettség által az igény hangsúlyosabbá válik helyi és országos szinten, az AOSZ széleskörű igényekre támaszkodik, nagyobb erőt tud képviselni. Az érdekképviselet földrajzilag kiegyenlített.
 4. Az esélyegyenlőtlenség, a hátrányos megkülönböztetés, a jogsérelmek száma csökken, az érintett családok életminősége javul.
 5. Az érdekvédelem szintjeinek megfelelően alakulnak a feladatok, a szolgáltatások több család számára elérhetőek, a helyi igényekhez igazodnak.
 6. Az ismeretek átadásával a lokális érdekvédelem erősödik, a folyamatok felgyorsulnak.

 

Az AOSZ hosszú távú céljai:

 1. Világos célok, erős szövetség: erős, a konfliktusokat jól kezelő szervezet, világos struktúra, átlátható, demokratikus, együttműködésre építő működés.
 2. Elérhető segítség és valódi képviselet: a tagság és tagszervezetek bevonása, hatékony kommunikáció, célzott, magas színvonalú, az igényekre épített szolgáltatási rendszer.
 3. Megbízhatóság és szakértelem: teljes körű, megbízható, korszerű tudással rendelkező szakértői háttér, folyamatosan frissített elérhető tudásbázis.
 4. Profizmus: hatékony belső együttműködés és kommunikáció, hatékonyság, projekt szemlélet és menedzsment.
 5. Pozitív kommunikáció és társadalmi befogadás: médiakapcsolatok, pozitív arculati kommunikáció, társadalmi ismertség és elismertség.
 6. Együttműködés és partnerség: hatékony és valós szükségletek mentén szervezett érdekképviselet, eredményes, hosszú távú partnerség és együttműködés a stratégiai partnerekkel,

 

Kapcsolódás az NCTA általános céljaihoz:

 1. A hálózati felépítésből adódóan a célcsoport tagjai egyenlő eséllyel, demokratikus módon bekapcsolódhatnak a közös célok megfogalmazásába, érdekérvényesítő képességük erősödik, nem igénybevevők, hanem aktív résztvevői a közügyek alakításának.
 2. A jó gyakorlat továbbadható más helyi érdekvédelmi szervezetek számára, így egyúttal a fejlődés és fenntartás biztosított.
 3. A szervezettségből, a helyi tevékenységből adódóan a szolgáltatások a szükségletekhez igazodnak, a célcsoport egyre több tagját elérik, akik
 4. mindennapi életük során tudatosabbá, erősebbé válnak.
 5. Az AOSZ helyi és országos szintű bázisával erőt tud képviselni, tevékenysége széles körben megalapozott, munkáját erős támogatottság jellemzi.
 6. A hosszú távú célok elérése olyan civil kényszerítő erő, mellyel a rendszerszintű változtatások elérhetőek, az autizmus területén tevékenykedő civil szektor a tudásátadás, a szervezettség és az együttműködés hatására jelentősen megerősödik helyi és ország szinten is.