1.1. Az autista gyermeknek, felnőttnek, az őt nevelő, támogató családnak a gyermek egész életútja során mindennapos nehézségekkel kell megküzdenie. A problémák általánosságban minden családra jellemzőek, annak kezelése lakóhelytől, egyéni képességektől függően változó. Minden család esetében elengedhetetlen az egyéni érdekérvényesítő képesség megléte a minden napi életvitelhez.

1.2. A problémákra csak rendszerszintű gondolkodás lehet a megoldás, mely a hatékony, szervezett, egységes érdekvédelmi fellépés hiányában nehezen elképzelhető.

1.3. Az AOSZ tagszervezeteinek száma az elmúlt 2 évben csatlakozott 12 szervezettel 60-ra bővül. A szervezetek aktivitásának növelése elmozdulást eredményezhet az országos érdekvédelmi tevékenységben.