A pályázat adatai

A projekt által kezelni kívánt probléma rövid bemutatása

A projekt célja, azaz a probléma megoldására tett javaslat rövid bemutatása 

A projekt célcsoportjai

A projektben tervezett tevékenységek és ezek indokoltsága

A projekt konkrét eredményei és mérésük

A projekt eredményeinek hasznosulása

Mennyiben és miért tartjuk újszerűnek (innovatívnak) és modellértékűnek a fent bemutatott projektet?

Horizontális szempontok

A projekt kommunikációja

Kockázatok, veszélyek

A pályázó szervezet általános bemutatása

A projekt rövid összefoglalása magyar és angol nyelven