A projekt I. szakasza:

 

Feladat:

Helyzetelemzés, felmérés, értékelés

Felelősök:

szervezetfejlesztő, AOSZ munkatárs, jogi tanácsadó, kutató

Tevékenységek:

  • szervezetek kiválasztása (adatbázis elemzés),
  • SWOT elemzés – táblázat és kísérőlevél kiküldése,
  • adatkörök meghatározása,
  • kérdőívtervezés és szerkesztés,
  • kérdőívezés, dokumentum elemzés lebonyolítása,
  • adatfeldolgozás, értékelés.

 

Az első lépés az autizmus spektrumzavarral élők érdekképviseletét ellátó civil szervezetek erőforrásainak felmérését célozza. Ezt az AOSZ egyrészt saját munkatársaival, másrészt külső szakemberek (pl. kutatók) bevonásával tervezi. A felmérés a következő elemeket tartalmazza:

  • a szervezettől gyűjtött adatok (taglétszám, tevékenység, tagok aktivitása, eszközök, humán erőforrások, partnerek köre, saját hálózatok- pl. Asperger sy-val élő fiatalok bevonása-, önkéntes munka aránya, szervezettsége, stb.). Az adatgyűjtés kérdőíves formában történik.
  • a szervezetek saját értékelése (pl. SWOT),
  • a felmérés kiegészülhet dokumentum elemzéssel – pl. az adott szervezet vonatkozásában megjelent sajtóhírekre vonatkozóan illetve az alapdokumentumok, működési dokumentumok, az önkéntesek foglalkoztatásának jogszerűsége, stb. elemzésével.

Ezután meghatározhatók azok a minimális kritériumok, amelyek alapján a kiválasztás megtörténhet, figyelembe véve, hogy a szervezeteknek jelen projekt támogatása segítségével adott esetben képessé kell válniuk egy magasabb szervezeti szinten való működésre a hatékonyabb hálózati működés és képviselet érdekében.

A program során sor kerül egy nyomon követéses vizsgálatra annak érdekében, hogy a fejlődést maguk a szervezetek hogyan érzékelik. Ez a tervek szerint egy részleges, akció-kutatás jellegű vizsgálat lesz.

 

Kommunikáció

Feladat: Helyzetelemzés

Felelős: kommunikációs tanácsadó

 

Weboldalon, FB-n és hírlevélben történő tájékoztatás a projekt indulásáról, a feladatokról, tennivalókról és célokról. Egyes szervezetekkel történő direkt kommunikáció az adatbegyűjtést támogatandó. Adatok kiértékelésekor „eredménypublikáció” – infografikában történő megjelenítés (FB és weboldal, hírlevél, Esőember).

 

Projekt bemutatása

Felelős: Projektvezető

 

2 alkalommal projekt bemutató rendezvény szervezése. A rendezvény célja a projekt elképzelés bemutatása, de lehetősége van a közvetlen, a közvetett célcsoport tagjainak, valamint a meghívott egyéb társadalmi szereplőknek arra, hogy elmondják a véleményüket az érdekvédelemről, megjelenítsenek saját szempontokat.