Feltételrendszer és szakértelem biztosítását sürgeti az AOSZ

A közelgő Autizmus Világnapra közeledtére való tekintettel is felhívja a figyelmet az Autisták Országos Szövetsége, hogy az elmúlt időszakban több olyan hír is megjelent, amely az autista személyekkel szemben tanúsított méltatlan, vagy veszélyeztető bánásmódról adott hírt egy-egy autista gyermek, vagy felnőtt esetében valamely szolgáltatásban. Az autista személyek számára nyújtott szolgáltatásokban elengedhetetlen az autizmus ismeretek és a feltételrendszer biztosítása.

Az Autisták Országos Szövetsége felhívja a figyelmet, hogy az autista személyek ellátása országos szinten megoldatlan, a szükségleteikhez igazodó ellátási feltételek hiányoznak, melyet az alapvető jogok biztosa több jelentésében is részletesen kifejtett: itt és itt.

Az autizmussal kapcsolatban világviszonylatban felhalmozott tudást – elméleti és gyakorlati, klinikai kutatási eredményeket, jó gyakorlatokat, ajánlásokat –, melynek érvényességét nemzetközi szakmai konszenzus támasztja alá, hazánkban Egészségügyi szakmai irányelvben elérhetőek.

Az autista gyermekek és felnőttek egyre növekvő számához képest az ellátórendszer szintjén esetlegesen, vagy kismértékben jelentkezik csak az oktatáshoz vagy szociális gondoskodáshoz szükséges feltételrendszer, vagy szakértelem, ami tragédiákhoz is vezethet. Semmi nem kényszeríti ki, hogy az autista emberek dinamikusan emelkedő számára, speciális igényeikre az ellátórendszer bármely ágazata reagáljon.

Az Autisták Országos Szövetsége sürgeti, hogy a családok súlyos terhe enyhüljön. Hosszú évek óta stratégiai célként azon dolgozunk, hogy a szociális gondoskodás, a köznevelés, az egészségügy minden ellátási területén az állami szerepvállalás biztosítsa az autizmus-specifikus ellátási környezetet, írja elő az autizmus szakmai ismereteket. Az oktatáshoz, a szociális biztonsághoz, az egészségügyhöz, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása elengedhetetlen, az autista gyermekek és felnőttek alapvető joga!

Az Autisták Országos Szövetsége felhívja arra is a figyelmet, hogy elérhető az az internetes adatbázist, ami összegyűjti a hiteles információkat, többek között szabályozók, irányelvek, a jógyakorlatok és szakmai műhelyek is elérhetőek a portálon, Segíti mindenki munkáját annak érdekében, hogy autista társaink közösségbe történő beilleszkedése és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése, méltó bánásmódja megvalósuljon.