Felhívás vezető tisztségviselők jelölésére! 2022.04.21-05.06.

2022.04.21-én közzétett bejegyzés

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2022. április 21-én jelölést indít egy alelnök és két elnökségi tag tisztségre.

A JELÖLÉS

A jelölés időszaka:
2022. április 21 – 2022. május 06. 24.00 óráig (beérkezési határidő)

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését e-mailben várja a Jelölőbizottság az alábbi e-mail címre:

ujjeloles@esoember.hu

A jelöltállítás érvényesen csak a Jelölőbizottság által a Szövetség honlapján a jelölésre történő felhívással egyidejűleg közzétett ajánlóív minta, elfogadó nyilatkozat minta, adatkezelési nyilatkozat minta kitöltésével, aláírásával, AVDH hitelesítésével és a Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet.

Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie a jelölt tagszervezet nevét, székhelyét, valamint a tisztségviselői feladatokat ténylegesen ellátó személy nevét, és az ellátandó tisztség elnevezését. Egy tag csak egy tisztségre jelölhető, többes jelölés nem lehetséges.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy olvassák el a Választási Szabályzatot, mely pontosan rendelkezik a jelölés és a választás menetéről!

Kérjük a jelölő tagszervezeteket, egyeztessenek jelöltjükkel, és az ajánlóívet kitöltve, aláírva és AVDH hitelesítve elektronikus úton küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre!

Kérjük a jelölteket, hogy az elfogadó nyilatkozatot, adatkezelési nyilatkozatot kitöltve, aláírva, AVDH hitelesítve, továbbá a bemutatkozásukat a Választási Szabályzat 3.§ (4) pontja szerint és elektronikus úton, e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre! A bemutatkozásokat a választási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében kérjük előre, hogy a Jelölőívvel együtt azokat is közzé tehessük.

A Kitöltési útmutató részletesen tartalmazza helyes kitöltés módját és a beküldés folyamatát.

A https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_hasznalati_utmutato weboldal részletes útmutatót tartalmaz az AVDH hitelesítésről. Kérjük, hogy töltse le a hitelesített fájlt és saját e-mail fiókjából küldje el az állományt, ne a felületen kezdeményezze az e-mail címre történő küldést.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, a Más Nézőpont Alapítvány (korábbi nevén Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány) és az Autistákért Szolnokon Civil Társaság szervezetek által delegált személyeket választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját (Jelölő ív). Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

AZ ELNÖKSÉG

Az AOSZ hatályos Alapszabályának X. szakasz 4. pontja rendelkezik a Szövetség elnökségéről.

A VÁLASZTÁS

A Jelölőbizottsághoz beérkezett jelölések összesítése után az érvényes jelöltek névsora (Jelölőív) és bemutatkozásuk 2022. május 13-tól lesz megtalálható ezen a weboldalon.

A Jelölőíven szereplő személyek közül a 2022. május 21-én, szombaton tartandó választó közgyűlésen résztvevő tagszervezeti képviselők szavazata alapján kerül megválasztásra az egy alelnök és a két elnökségi tag.

A választás lebonyolítására a jelenleg hatályos jogszabályok és az AOSZ szabályzatainak figyelembevételével a felhívásban közzétett módon kerül sor.

Pontos információkat a jelenleg hatályos Választási Szabályzat tartalmaz.

Felmerülő kérdéseivel forduljon a Jelölőbizottsághoz bizalommal az ujjeloles@esoember.hu  e-mail címen.

Budapest, 2022. április 21.

Kővári Edit
elnök

az Autisták Országos Szövetségének elnöksége és a Jelölőbizottság nevében

MELLÉKLETEK

A felhívás letölthető pdf formátumban.

BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK MINTÁI:

AJÁNLÓÍV elnökségi tag jelöléséhez (word és pdf)

AJÁNLÓÍV alelnök jelöléséhez (word és pdf)

Tisztségelfogadó jelölti nyilatkozat elnökségi tag (word és pdf)

Tisztségelfogadó jelölti nyilatkozat alelnök (word és pdf)

Választási Szabályzat 3. számú melléklete Adatkezelési tájékoztató (pdf)

A JELÖLÉST SEGÍTŐ DOKUMENTUMOK:

Alapszabály

SZMSZ

Választási Szabályzat

Kitöltési útmutató