FELHÍVÁS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSÉRE! 2020.07.30 – 08.15.

2020. augusztus 19-én közzétett bejegyzés:

Az érvényes jelöltek neveit tartalmazó Jelölőívek pdf dokumentumban olvashatóak:

Jelölőív alelnök

Jelölőív elnökségi tag

Jelölőív felügyelő bizottsági tag

Amint beküldik bemutatkozásukat, ezen a weboldalon kerülnek közzétételre.

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2020. július 30-án jelölést indít két Felügyelő Bizottsági tag, 1 Alelnök és 1 Elnökségi tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

A JELÖLÉS

A jelölés időszaka:
2020. július 30 – 2020. augusztus 15. 24.00 óráig (beérkezési határidő)

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését e-mailben várja a Jelölőbizottság az alábbi e-mail címre:

ujjeloles@esoember.hu

A jelöltállítás érvényesen csak a Jelölőbizottság által a Szövetség honlapján a jelölésre történő felhívással egyidejűleg közétett ajánlóív minta, elfogadó nyilatkozat minta kitöltésével, és a Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet.

Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét, szövetségi tagszervezetük nevének, címének feltüntetésével, és azt, hogy mely tisztségre jelöli adott tagot, személyt. Egy tag csak egy tisztségre jelölhető, többes jelölés nem lehetséges.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy olvassák el a Választási Szabályzatot, mely pontosan rendelkezik a jelölés és a választás menetéről.

Kérjük a jelölő tagszervezeteket, egyeztessenek jelöltjükkel, és az ajánlóívet kitöltve, aláírva és AVDH hitelesítve e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre.

Kérjük a jelölteket, hogy az Elfogadó nyilatkozatot kitöltve, aláírva, AVDH hitelesítve, és a bemutatkozásukat a Választási Szabályzat szerint, elektronikus úton, egy e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre. A bemutatkozásokat a választási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében kérjük előre, hogy a Jelölőívvel együtt azokat is közzétehessük.

A Kitöltési útmutató részletesen tartalmazza helyes kitöltés módját és a beküldés folyamatát.

A Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről” című dokumentum részletesen útmutatót tartalmaz az AVDH hitelesítésről.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány és a Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány szervezetek által delegált személyeket választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját (Jelölő ív). Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az AOSZ hatályos Alapszabályának X. szakasz 5. pontja rendelkezik a Szövetség Felügyelő Bizottságáról.

AZ ELNÖKSÉG

Az AOSZ hatályos Alapszabályának X. szakasz 4. pontja rendelkezik a Szövetség Elnökségéről.

A VÁLASZTÁS

A Jelölőbizottsághoz beérkezett jelölések összesítése után az érvényes jelöltek névsora (Jelölőív) és bemutatkozásuk 2020. augusztus 19-től lesz megtalálható ezen a weboldalon.

A Jelölőíven szereplő személyek közül a 2020. augusztus 29-én, szombaton tartandó választó közgyűlésen résztvevő tagszervezeti képviselők szavazata alapján kerül megválasztásra 2 Felügyelő Bizottsági tag, 1 Alelnök és 1 Elnökségi tag.

A választás lebonyolítására a jelenleg hatályos jogszabályok és az AOSZ szabályzatainak figyelembevételével a felhívásban közzétett módon kerül sor.

Pontos információkat a jelenleg hatályos Választási Szabályzat tartalmaz.

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 20 575 1919-es telefonszámon, vagy a tagszervezetek@esoember.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. július 30.

Kővári Edit
elnök

az Autisták Országos Szövetségének elnöksége és a Jelölőbizottság nevében

MELLÉKLETEK

A felhívás letölthető pdf formátumban.

Beküldendő dokumentumok mintái:

Ajánlóív minta (word és pdf)

Tisztségelfogadó jelölti nyilatkozat minta (word és pdf)

A jelölést segítő dokumentumok:

Alapszabály

SZMSZ

Választási Szabályzat

Választási Szabályzat 3. számú melléklete Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről

Kitöltési útmutató