Felhívás Felügyelő Bizottsági tagok jelölésére! – 2015.12.18.

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2015. december 18-án jelölést indít a Felügyelő Bizottságban megüresedett két tag pótlására.

A Felügyelő Bizottság

A hatályos Alapszabály értelmében:
A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 4 évre.
A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, akik maguk közül Elnököt választanak. Felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlésnek tartoznak.
Tagjai a Szövetségnél más tisztséget nem tölthetnek be, a Szövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az, aki
– A Szövetség bármely vezető szervének Elnöke vagy tagja.
– A Szövetséggel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendezi.
– A Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
– az előző pontokban maghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(Az AOSZ alapszabályának 4.3. pontja rendelkezik a Felügyelő Bizottságról)

A jelölés

A jelölés időszaka:
2015. december 18 – 2016. január 13-án éjfélig.

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését postán és e-mailen az alábbi elérhetőségekre várjuk:
1053 Budapest, Fejér György utca 10. címre, vagy
• az ujjeloles@esoember.hu e-mail címre.

Az érvényes jelölés tartalmazza:
– a jelölő nevét és címét,
– az általa jelölni kívánt személy nevét.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja. A Felügyelő Bizottsági tagságra csak a Szövetség rendes tagjai választhatók.

A Jelölőbizottság

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség határozatával Makai Editet, Krausz Katalint és Szalainé Forgács Klaudiát választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját. Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

Közgyűlés, választás

A választó közgyűlés várható időpontja 2016. február 6.
(a végleges időpontot és helyszínt a később kiküldésre kerülő közgyűlési meghívó fogja tartalmazni)

A választás lebonyolítására az AOSZ hatályos Alapszabálya, SZMSZ-e, a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján kerül sor. Az Alapszabály és az SZMSZ elérhető az AOSZ honlapján (http://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/)

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 1 354 1073-as telefonszámon, vagy az info@esoember.hu e-mail címen.

A TUDNIVALÓK A JELÖLTÁLLÍTÁSRÓL című pdf-ben megtekinthetőek és letölthetőek összegyűjtve az Alapszabály és SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései

Budapest, 2015. december 18.

Kővári Edit
elnök