Felhívás az “Autizmus-specifikus mérés-értékelés (TTAP) a köznevelésben” című képzésre

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmus-specifikus mérés-értékelés (TTAP) a köznevelésben” című, pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú “Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében szervezett képzésére. 

A képzés célja:

Új ismereteket, készségeket nyújtó és a meglévő ismereteket rendszerező elméleti és gyakorlati felkészítés autizmus spektrum zavarok diagnózissal rendelkező serdülők és felnőttek egyéni fejlesztési tervének elkészítését megalapozó felmérési módszerek, eszközök használatára. Ismeretek közvetítése a felmérések és a beavatkozások megtervezését megalapozó, az autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti háttere, tünetei, az atipikus fejlődés mintázatai, a gyermekkori és felnőttkori tünetek összehasonlítása, az autizmusspecifikus diagnosztika módszerei témakörökben. Szakmai készségek fejlesztése a diagnosztikai megállapítások értelmezése, fejlesztés megtervezése terén. Felkészítés autizmus-specifikus formális és informális felmérések alkalmazására, ezen belül a TEACCH Program keretében kidolgozott TTAP teszt megismertetése.

A képzés ütemezése:

A képzés 2015. június 11. naptól június 27-ig tart
Tervezett képzési időpontok: 2015. június 11. (csütörtök); június 12. (péntek); június 13. (szombat); június 27. (szombat)

A jelentkezés feltételei:

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia
Szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

 

További információk, és a jelentkezési lap megtalálható az FSZK honlapján.