Felhívás az “Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP3) a köznevelésben” című képzésre

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmus-specifikus mérés-értékelés (PEP3) a köznevelésben” című, pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú “Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében szervezett képzésére.

A képzés célja:
Új ismereteket, készségeket nyújtó és a meglévő ismereteket rendszerező
elméleti és gyakorlati felkészítés autizmus spektrum zavarok diagnózissal
rendelkező gyermekek egyéni fejlesztésének megtervezését megalapozó
felmérési módszerek, eszközök használatára.
Ismeretek közvetítése a felmérések és a beavatkozások megtervezését
megalapozó, az autizmus spektrum zavarok korszerű elméleti háttere, tünetei,
az atipikus fejlődés mintázatai, a korai felismerés és az autizmus-specifikus
diagnosztika módszerei témakörökben.
Szakmai készségek fejlesztése a diagnosztikai megállapítások értelmezése,
fejlesztés megtervezése terén.
Felkészítés autizmus-specifikus formális és informális felmérések alkalmazására,
ezen belül a TEACCH Program keretében kidolgozott PEP-3 teszt megismertetése.

A jelentkezés feltételei:

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola

Szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia, szociálpedagógia

Szakképzettség: A nevelést, oktatást végző intézmény pedagógus munkakör betöltéséhez megfelelő szakképzettségek

 

További információk, és a jelentkezési lap megtalálható az FSZK honlapján.