Felhívás “Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása” c. képzésre pedagógusoknak

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képzési felhívást tesz közzé „Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása” című képzésre, a köznevelés területén az autizmussal élő személyek nevelését, oktatását közvetlenül végző – óvodai, iskolai és bármely középfokú oktatás, kollégiumi nevelés területén – pedagógiai szakszolgálatok és egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények szakalkalmazottai számára. A továbbképzés a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, 30 pontot érő, a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében szervezett továbbképzés.