Felhívás “AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont” működtetésére 2021.

Újabb 4 vidéki városban nyílik AOSZ Info-Pont iroda, a már meglévő 10 helyszín mellett. A felhívásra 6 tagszervezet nyújtotta be jelentkezését. A jelentkezés értékelésében részt vettek a már működő hálózat tagjai. A személyes ismerkedést és a leendő helyszínek megtekintését követően 4 jelentkezőt választott ki az AOSZ elnöksége.

• Lásd a világot autista szemmel Egyesület – Pécs

• Szimbiózis Alapítvány – Miskolc

• Esőmanók Egyesület – Szekszárd

• ARON Egyesület – Siófok

Bővebben az alábbi hírben olvashatnak róluk: https://aosz.hu/meg-kozelebb-a-csaladokhoz-hamarosan-uj-videki-aosz-info-pont-irodak-nyilnak/

Az Autisták Országos Szövetsége (továbbiakban: AOSZ) felhívása tagszervezetei részére.

Az AOSZ, a már működő 10 irodája mellett újabb 4 vidéki városban tervezi szolgáltatási pont létrehozását.
Az Autisták Országos Szövetsége az elmúlt években arra törekedett, hogy tagszervezeteit folyamatosan bevonja, fejlessze, közösséget építsen, hogy velük együttműködve a tagság, az autista emberek és családjaik széles körében feltárt hiányokra, szükségletekre reagálva alakítsa ki érdekvédelmi tevékenységét, és nyújtsa szolgáltatásait. A DATA rendszer fenntartása és az Országos Autizmus Stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében a jelenleg működő AOSZ Info- Pont irodák körét a földrajzi lefedettségre törekedve és a segítő szolgáltatások komplexebbé, intenzívebbé tételével kívánja bővíteni.

A felhívás célja: AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont hálózat bővítésének keretében 4 új vidéki iroda létrehozása, hosszútávon fenntartható működtetése a mellékelt kézikönyvben foglaltaknak megfelelően. A 4 új irodát elsősorban Somogy, Tolna, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Komárom-Esztergom megyékben tervezzük létrehozni.

AOSZ Info-Pontok térképe 2021

Jelentkezők köre: Az AOSZ egyesületi (GFO 529), vagy alapítványi (GFO 569) formában működő tagszervezetei, elsősorban a fent említett megyékben található székhellyel, működési területtel.

Feltétel:
● a pályázó tagszervezet rendezett tagsági jogviszonnyal rendelkezik. (A rendezett tagsági jogviszony azt jelenti, hogy az AOSZ tagszervezete rendszeresen fizet tagsági díjat és a 2021. évi tagdíját befizette.)
● legalább 2 éve működnek (a szervezet 2019. 08. 01. előtt került bírósági bejegyzésre)
● az AOSZ Info-Pont irodák Kézikönyvében foglalt kritériumoknak megfelelő irodahelyiség és infrastruktúra biztosítása,
● a pályázó szervezet által javaslat az AOSZ Info-Pont iroda munkatárs személyére

Előnyt jelent:
● közhasznúság,

● az AOSZ vidéki hálózatában való aktív részt vállaló szervezet
● az AOSZ-szal szorosan együttműködik, részt vesz a döntéshozó szerv (közgyűlés) ülésein és tagszervezeti találkozókon
● autizmus szakmai kapcsolatokkal rendelkezik,
● környezetében elérhető AOSZ animátor, mentorszülő, akivel együttműködik,
● az ellátórendszer és a közszolgáltatásokkal élő kapcsolatokat ápol,
● lakóhelyén és környezetében érdekvédelmi munkát végez.

Jelentkezés módja:
a jelentkező szervezet és tevékenységének részletes bemutatása maximum 5 oldalban, mely az alábbiakra tér ki:
1) alapító okiratban, vagy alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok
2) szervezeti felépítés, a szervezetben feladatot vállaló személyek (tagok, alkalmazottak, önkéntesek) és az általuk végzett feladatok bemutatása
3) elmúlt két évben végzett tevékenységek rövid, lényegre törő bemutatása (célja, időtartama, miből valósította meg, kikkel valósította meg)
4) elmúlt két év pályázati aktivitásának felsorolása (pl. milyen pályázat, mekkora összeg, kikkel dolgozott együtt, milyen eredménnyel zárul, sikeresen lezárásra került-e)
5) mutassa be kapcsolatrendszerét felsorolásszerűen (hány családdal áll kapcsolatban, milyen szakmai és érdekvédelmi kapcsolatai vannak)
6) mutassa be kommunikációs tevékenységét (hogyan tart kapcsolatot a képviselt célcsoporttal, az együttműködő partnerekkel, milyen médiakapcsolatai vannak)
7) végzett-e helyi szinten lobbi tevékenységet valamilyen konkrét cél eléréséért, volt-e eredménye
8) a javasolt AOSZ Info-Pont iroda munkatárs bemutatása

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

Maximum 5 oldalas jelentkezés, mely kitér a fent felsorolt szempontokra. A jelentkezést lepecsételve, a törvényszéknél bejegyzett képviselő által cégszerűen aláírva e-mailben és 1 eredeti példányban kell postán megküldeni az AOSZ központi címére: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Köztartozásmentesség igazolása a szervezet képviselője által hitelesített (kék tollal aláírt és bélyegzővel ellátott) módon.
● A javasolt AOSZ Info-Pont iroda munkatárs önéletrajza.

A jelentkezés beérkezésének helye és ideje:

● Teljes jelentkezési dokumentáció megküldése e-mailben az aoszinfopont@esoember.hu e-mail címre 2021. szeptember 30. 8.00 óráig, és
● 1 lefűzött teljes jelentkezési dokumentáció postára adási határideje (a postai bélyegző dátuma szerint): 2021. szeptember 30., cím:

Autisták Országos Szövetsége
1053 Budapest, Fejér György utca 10.
A borítékra kérjük, hogy írják rá:
„AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont jelentkezés”

A beérkezést követően az AOSZ minden beérkezett jelentkezésről írásbeli visszajelzést küld.
Ha a felhívással kapcsolatban kérdése, bizonytalansága merülne fel, kérjük, keresse Hanákné Szabó Tünde AOSZ Info-Pont hálózati koordinátor munkatársat az alábbi elérhetőségeken: aoszinfopont@esoember.hu vagy +36 20 575 1919 telefonszámon.

A jelentkezések elbírálása:
A jelentkezőket személyes konzultációra invitáljuk a budapesti irodánkba. A kiválasztott együttműködő szervezetekről az AOSZ elnöksége határozat formájában hoz döntést, melyről a jelentkezőket 2021. október 10-ig írásban értesíti, valamint honlapján közzéteszi a kiválasztásról szóló döntést.

Az AOSZ elnöksége az alábbi szempontokat értékeli: (formai rész, szakmai rész)

  Értékelési szempont Adható maximális pontszám Minimális elvárás
 

A jelentkezés a formai követelményeknek megfelelt

Igen-Nem
 
  • A kitöltött érvényes adatlapot, a jelentkező szervezet 5 oldalas bemutatkozását, cégszerűen aláírt, összefűzött 1 eredeti példányban adta be (postai bélyegző dátuma szerint) szeptember 30-ig.
  • A jelentkezés a megadott határidőig e-mailben beérkezett.
  • Érvényes AOSZ tagság (2021. évi tagdíj befizetésre került)
  • A szervezet 2019. 08. 01. előtt került törvényszéki bejegyzésre
  • Köztartozásmentesség igazolása a szervezet képviselője által hitelesített (kék tollal aláírt és bélyegzővel ellátott) módon benyújtásra került.
  • Beérkezett a javasolt AOSZ Info-Pont iroda munkatársának önéletrajza
 
  A jelentkező szervezetre vonatkozó kiválasztási szempontok a benyújtott szakmai program alapján 10 6
1. Jelentkező rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal.
● rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és az részletesen és megalapozottan bemutatásra került: 5 pont
● részben rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal/részben került bemutatásra: 3 pont
● nem került bemutatásra/nem megalapozott: 0 pont
5 3
2. A jelentkező szervezet felépítése, kapcsolatrendszere, helyi beágyazottsága, tervei alapján alkalmas a felhívás céljainak elérésére és hosszú távú fenntartására.
● részletes és megalapozott bemutatás: 5 pont
● csak részben került bemutatásra: 3 pont
● nem került bemutatásra/nem megalapozott: 0 pont
5 3
A jelentkezés szakmai tartalmának vizsgálata a benyújtott szakmai program alapján 25 11
1. A felhívás céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek és motiváció részletesen bemutatásra kerültek.
● részletes bemutatás és motiváció: 5 pont
● elnagyolt bemutatás és motiváció: 3 pont
● nem került bemutatásra: 0 pont
5 3
2. A felhívás céljainak eléréséhez szükséges infrastruktúra bemutatásra került.
● részletes bemutatás és motiváció: 5 pont
● elnagyolt bemutatás és motiváció: 3 pont
● nem került bemutatásra: 0 pont
5 3
3. A felhívás céljainak eléréséhez szükséges humán-erőforrás bemutatásra került.
● részletes bemutatás és motiváció: 15 pont
● elnagyolt bemutatás és motiváció: 5 pont
● nem került bemutatásra: 0 pont
15 5
Előnyt jelentő szempontok 15 5
1. Hálózati együttműködésben való részvételi aktivitás.
● Hálózati együttműködésben való részvétel gyakori: 10 pont
● Hálózati együttműködésben való részvétel eseti: 5 pont
● Hálózati együttműködésben nem aktív: 0 pont
10 5
2. Közhasznúság 5 pont 5 0

Összesen:

50 22

Szerződéskötés: A nyertes pályázókkal az Autisták Országos Szövetsége vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázók által megjelölt személyekkel az AOSZ 20 órás munkaszerződést köt. Az AOSZ a vidéki AOSZ Info-Pont kézikönyvszerű működésének
● költségeit 70 000 Ft/hó vállalkozó díj kifizetésével és
● az AOSZ 1 fő, heti 20 órában AOSZ Info-Pont és HelpDesk munkatárs vidéki kihelyezett helyszínen megvalósuló foglalkoztatásával támogatja. A munkatárs kiválasztására a jelentkező szervezet tesz javaslatot az AOSZ Info-Pont irodai munkatársra és a HelpDesk munkatársra vonatkozó kritériumok alapján (2. számú melléklet), önéletrajz benyújtásával. A munkavégzés helyszíne a szerződő szervezet adatlapján (1. számú melléklet) feltüntetett iroda.

Az AOSZ a kiválasztott szervezettel hosszú távú együttműködésben gondolkodik. A vállalkozási szerződés mindkét fél által történő aláírására 8 munkanapon belül kerül sor.

A felhívás mellékletei:

1. számú melléklet: Adatlap

2. számú melléklet: A munkatársra vonatkozó kritériumok

3. számú melléklet: AOSZ Info-Pont Kézikönyv és mellékletei

Várjuk érdeklődését, jelentkezését!

A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban INNEN letölthető.