Felhívás a MNÜA megkeresésével kapcsolatban

A közelmúltban több megkeresés érkezett hozzánk az Erzsébet-program keretében, a fogyatékossággal élő pályázók számára kiírt pályázattal kapcsolatban, mivel a pályázókat azzal az indokkal utasították el, hogy „a fogyatékossági támogatást megállapító határozat hiányzik” azt nem csatolták pályázati anyagukhoz, holott ezt megtették. A panasszal hozzánk fordult elutasított pályázók egyébként nem is részesültek fogyatékossági támogatásban, hanem fogyatékosságuk alapján járt számukra magasabb összegű családi pótlék, s ezt a pályázati anyagban igazolták is.

A panaszokra hivatkozással az AOSZ megkereste a pályázat kiíróját a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt (továbbiakban: MNÜA), hogy tisztázza az elutasítások okát, illetve kifogásolta a pályázati kiírást, mivel az a Szövetség álláspontja szerint az nem volt egyértelmű.

 

A megkeresésből idézünk:

„A Szövetség munkatársaival (…) átolvastuk a pályázati kiírást is, melyet az alábbi linken találtunk meg: http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/fogyatekkal_elok.html

A pályázati felhívásban a kedvezményezetti kör az alábbi volt:

„Belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor

 • fogyatékossági támogatásban és/vagy
 • vakok személyi járadékában és/vagy
 • magasabb összegű családi pótlékban részesülnek,

valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.”

 

Ehhez képest a felhívás a pályázat benyújtásakor az alábbi kötelezően csatolandó mellékleteket írta elő:

 • Pályázói nyilatkozat;
 • Hozzájárulói nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak Alapítvány általi felhasználásához;
 • Fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolata;
 • A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata;
 • A foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről;
 • Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata.

 

Ezek alapján a pályázati felhívással kapcsolatban megállapítottuk, hogy az véleményünk szerint ellentmondásos volt, illetve nem volt egyértelmű, hiszen a kedvezményezetti kör nem állt összhangban a kötelezően csatolandó dokumentumokkal, ugyanis a fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolatát kötelező volt csatolni, annak ellenére, hogy kedvezményezettként volt megjelölve az is, aki esetleg emelt összegű családi pótlékot kap vagy vakok személyi járadékában részesül. Megjegyzendő, hogy aki emelt összegű családi pótlékot kap, az egyidejűleg nem lehet jogosult emelt összegű családi pótlékra, mert a két ellátás ki is zárja egymást.

Minderre tekintettel felmerül a kérdés, hogy valójában csak a fogyatékossági támogatásban részesülők pályázhattak-e, vagy pedig azok is, akik lehetséges kedvezményezettként voltak megjelölve a felhívásban? Ha a megjelölt, lehetséges kedvezményezettek mindegyike jogosult volt pályázni akkor, aki emelt összegű családi pótlékra jogosult az hogyan tudott volna hibátlan pályázatot benyújtani, ha nem csatolja a kötelező mellékletként megjelölt fogyatékossági támogatást megállapító határozatot?”

 

Az AOSZ e megkeresésre az alábbi választ kapta az MNÜA illetékes munkatársától:

„Az Erzsébet-program keretében meghirdetett, fogyatékossággal élő pályázók számára kiírt pályázatunk értelmében a kedvezményezettek azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élő személyek voltak, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek köre az alábbiakban került meghatározásra:

A pályázó által a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóság átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata, a fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolata és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)

A pályázati felhívás kritériumait a kötelező mellékletek alapján lehetséges ellenőrizni. Az eddigiektől eltérően – miszerint a fogyatékossággal élő pályázók részére a korábbi években meghirdetett kiírások valóban nem tartalmazták kötelező dokumentumként az ellátásra való jogosultságot tartalmazó határozat másolatát, így azok érvényesen befogadhatóak voltak – az idei pályázati kiírás alapján az Erzsébet-program keretében a támogatásra való jogosultságot – azaz, hogy a pályázó fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül – a folyósító hatóság határozatával szükséges igazolni.

Amennyiben egy pályázat hiánytalanul kitöltve minden szükséges dokumentummal rendelkezett, úgy pozitív elbírálásban részesült, függetlenül a támogatás vagy ellátás típusától. Alapítványunk a pályázatok elbírálása során külön adatgyűjtést nem vezet a pályázók ellátottságára, illetve jövedelmére vonatkozóan, így pontos statisztikával sem rendelkezünk a magasabb összegű családi pótlékban részesülő pályázók számarányáról.”

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben a nagykorú autizmussal élő személy, aki emelt összegű családi pótlékban részesül érvényes pályázatot kívánt benyújtani, a következő dokumentumokat kellett csatolnia:

 • a pályázat benyújtását megelőzően kapott magasabb összegű családi pótlék átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat) másolata
 • a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozat másolata

Elfogadásra került egyébként a pályázó által benyújtott, a magasabb összegű családi pótlékot folyósító szerv által (Magyar Államkincstár) kiadott hatósági bizonyítvány is, amely egy okiratban tanúsítja az ellátásra való jogosultságot és a havonta folyósított összeget is.

A leírtakra figyelemmel javasoljuk mindazon elutasított pályázóknak, akik a fentieknek megfelelő dokumentáció hiánytalan csatolása ellenére részesültek negatív elbírálásban, hogy közvetlenül kérjék ügyük felülvizsgálatát az MNÜA-tól, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Levélcím: 1146 Budapest, Hermina út 63.

E-mail: info@mnua.hu

Személyes ügyintézés:

Erzsébet-program Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest, VI. kerület, Podmaniczky utca 43.
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 18.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Budapest, 2015. július 27.