Változások a közgyógyellátásban

A Szociális törvény közgyógyellátást érintő szabályozása 2006. július 1-jei hatállyal módosult. Az Egészségügyi Minisztérium közleményében ez áll: “Az átalakítás célja, hogy a közgyógyellátás jobban igazodjon az érintettek szükségleteihez, miközben a támogatás rendszere áttekinthetőbbé és igazságosabbá válik.”  

Az új jogi szabályozás szerint ún. gyógyszerkeretet vezetnek be. A közgyógyellátott gyógyszerkerete egyéni keretből és eseti keretből tevődik össze. A havi rendszeres gyógyszer szükségletet a háziorvos, illetve – a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben, vagy a gyermek- és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban élő jogosult esetén – az intézmény orvosa igazolja. A szakorvos – a kérelmező igénye esetén – az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról tájékoztatja a háziorvost. 

Az egyéni gyógyszerkeretet a napi legalacsonyabb terápiás költségű gyógyszerek térítési díja alapján számítják ki. Az egyéni gyógyszerkeretnél alsó és felső korlátot építenek a rendszerbe, ennek megfelelően csak havi 1000 Ft feletti gyógyszerköltség esetében lehet egyéni keretet megállapítani, a gyógyszerkeret felső határa pedig nem lehet több havi 

12 000 forintnál. Az akut megbetegedésekhez kapcsolódó gyógyszerkiadások kompenzálására évi 6000 Ft-os eseti keretet biztosítanak. A gyógyszerkeret bevezetésével a jelenlegi gyógyszerlista megszűnik, a jogosult számára az ellátás körében bármely, társadalombiztosítás által támogatott gyógyszer hozzáférhetővé válik. A 2006. július 1-jét megelőzően kiállított közgyógyellátási igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb 2007. július 1-jéig, a 2006. június 30-án hatályos rendelkezések szerint használhatók fel. 

A 2006. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján kiadott, 2006. július 1-je és 2006. október 1-je között lejáró érvényességű igazolványok 2006. október 1-jéig felhasználhatóak. 2007. július 1-jétől a 2006. július 1-jét megelőzően kiállított közgyógyellátási igazolványok nem használhatók fel. A közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmeket továbbra is az illetékes Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján lehet benyújtani.