Utazási kedvezmények kérdőjelekkel

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján olvasható az a közlemény, mely a fogyatékos embert, illetve a kísérőjét megillető, május 1-jétől érvényes utazási kedvezményekről (is) szól. Sajnos a közlemény több kérdést nyitva hagy. Például a fogyatékosság igazolásának módját. 

Az utazással és a kedvezményekkel kapcsolatban Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika, az AÉE alelnöke adott tájékoztatást: 

A fogyatékos személyek négy csoportja és egy fő kísérőjük, 2007. május 1-je óta egységesen 90%-os utazási kedvezményt vehetnek igénybe a helyközi közlekedésben, a helyi közlekedést pedig ingyenesen. A súlyosan fogyatékosok számára egyúttal 90 százalékos bérletkedvezményt is bevezettek.

 A négy csoport:

  • a vakok személyi járadékában részesülők és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége arcképes igazolványával rendelkezők;
  • a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége arcképes igazolványával rendelkezők;
  • a magasabb összegű családi pótlékban részesülők és
  • a fogyatékossági támogatásban részesülők.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban a négy nagy közlekedési szolgáltató, valamint a fogyatékos szervezetek között történt egyeztetés eredményeként a szolgáltatók belső utasításaikban a fogyatékossági támogatásról, illetve a magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat bemutatását fogadják el igazolásként a jogosultságra.

Időközben arról kaptunk tájékoztatást, hogy az SZMM a Szociális Jogi Osztály, a Pénzbeli Ellátási Osztály és a Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztály közreműködésével  szabályozási javaslatot dolgozott ki.

 Az előterjesztés lényege:

  • A fogyatékossági támogatást, illetve az emelt szintű családi pótlékot folyósító szerv, a Magyar Államkincstár erről a tényről hatósági bizonyítványt ad ki. Ez a hatósági bizonyítvány használható fel a kedvezményes árú menetjegyek és bérletek megvásárlásakor.
  • Az emelt szintű családi pótlékot nemcsak a Magyar Államkincstár folyósítja, hanem a családtámogatási kifizetőhelyek (munkáltatók) is. Ilyen esetben az emelt szintű családi pótlék folyósításáról szóló határozat egy példányát meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak, ahol a hatósági bizonyítványt kiállítják.
  • A hatósági bizonyítvány tartalmát és érvényességét jogszabály határozza meg. Érvényesség: felülvizsgálatig, de legfeljebb öt év.
  • Azon személyek esetében, akik már részesülnek a fenti pénzbeli ellátásokban, a hatósági bizonyítvány kiállítására kérelemre kerül sor. A kérelmet a pénzbeli ellátást folyósító szervhez kell benyújtani. Ha ez a szerv a családtámogatási kifizetőhely, akkor a kérelmet (a csatolmányokkal)tovább kell küldeni a Magyar Államkincstárhoz.

Arra vonatkozóan, hogy a tervezet elfogadásra került-e, és mikortól érvényes, még nem sikerült információhoz jutnunk. Addig marad a magunkkal vitt megfelelő igazolás.�

Ám nem mindenki tud vonattal, busszal, villamossal utazni. Eddig ők “benzinpénzt” kaptak. Most az új rendelkezések értelmében nekik csak az fizethető ki, amit a tömegközlekedési eszközt igénybe vevő fogyatékosoknak kifizetnek. Tehát: vidd iskolába, fejlesztésre stb. a gyermekedet gépkocsival és megkapod érte az arra útvonalra vonatkozó vonatjegy 10 százalékát. A hat éven aluli, illetve a 65 éven felüliek meg semmit nem kapnak, hiszen ők a tömegközlekedésért nem fizetnek. A jogszabályalkotóknak tehát ez a csoport nem jutott eszébe, valamint az sem, hogy autóval utazni drágább, mint vonattal vagy busszal. (Bár ez a tétel megdőlni látszik a legutóbbi áremelés után.) 

Ezzel kapcsolatban szintén az AÉE alelnöke ezt mondta:

Az OFT nem hivatalos, csak  a civil oldal delegáltjai részvételével tartott legutóbbi ülésén  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) kormányrendelet módosításáról volt szó. 

Az előterjesztéssel szemben  a civil oldal egységesen azt az álláspontot fogadta el, mely szerint az egyenlő esélyek követelményének akkor felel meg az autóval történő szállítás térítésének szabályozása, ha ez esetben is a legrövidebben megtehető út, a  legolcsóbban igénybe vehető tömegközlekedési eszköz  figyelembevételével a 90% kerüljön megtérítésre, egyezően a helyi és helyközi kedvezményekkel. 

Jelenleg sajnos nincs információnk arról, hogy az Egészségügyi Minisztérium elfogadta-e az OFT javaslatát, a változások az előterjesztés szerint július 1-jétől lépnének életbe.
  
A gépjárműadó (súlyadó) kedvezményében nem sikerült előre lépni. Most csak az után a jármű után nem kell fizetni, ami a fogyatékos ember vagy pedig a 18 év alatti fogyatékos gyermek szüleinek tulajdona. Házastárs, élettárs, testvér, rokon szóba sem jöhet. A FESZT (melynek tagja az AÉE) és az érintett tárcák között folynak a tárgyalások, de a hivatalos álláspontot nehéz megingatni. Változás legkorábban 2008-ra várható. Annyit viszont érdemes tudni, hogy ezt az adót az önkormányzatok méltányosságból elengedhetik a nehéz szociális helyzetben lévő fogyatékos embert nevelő/gondozó családoknak.