„Utazás az autizmus körül”

Szemléletformáló program középiskolásoknak

 

A társadalmi szemléletváltoztatás egyik lehetséges módja a gyermekek véleményének formálása, hiszen ők azok, akik egy évtized múlva a közösség meghatározó tényezőivé válnak. Ezen elv alapján számos civil kezdeményezés indult, amelyek célja a gyermekek attitűdjének, tudásának formálása volt valamely fontos társadalmi kérdéssel kapcsolatban. Egyre több iskola fogadott be „rendkívüli (osztályfőnöki) órákat”, melyeken a gyerekek újfajta szituációban találkozhattak számukra is érdekes témákkal – köztük például a fogyatékossággal élők mindennapjaival.

Az AOSZ 2010 szeptemberében egy sajtótájékoztatóval indítja el szemléletformáló óra programját, amivel célunk nemcsak a másság elfogadásának elősegítése, de pontosabb tudást is szeretnénk átadni az autizmusról a 14-18 éves korosztálynak. Fontosnak tartjuk, hogy eloszlassuk a köztudatban élő tévhiteket, mítoszokat az autizmusról, és korszerű információkat közvetítsünk.

A program megvalósítására – pályázat útján 10 olyan animátort választottunk ki, akik személyesen is érintettek, akár mint családtagok, akár mint szakemberek, és hitelesen, a tapasztalataikra építve tudják átadni saját élményeiket az autizmusról.

Szeptember 17-18-án került sor Budapesten a konszenzus tréningre, itt az animátorok felkészítését tréner és középiskolai tanár is segítette. Ezt követően a kiképzett animátorok decemberig országszerte tíz középiskolában tartanak szemléletformáló órákat a közösen összeállított „tananyag” alapján.

Reméljük, azzal, hogy ebben a tanévben néhány száz tizenéves részt vehet egy izgalmas „utazáson”, közelebb kerülnek majd az autizmussal élők világához.

Vályi Réka