Új parkolási rendelet

Mint ahogy azt Kökény Mihály miniszter a 2003-as fogyatékos személyek európai éve záróünnepségén bejelentette, ezentúl nemcsak a mozgáskorlátozottak parkolhatnak ingyen. Az alábbiakban közreadjuk az új parkolási igazolványokkal kapcsolatos kormányrendeletet. A rendelet 2004. július 1-jén lép életbe.

 

Parkolási igazolvány 218/2003/XII.11/ kormányrendelet:

 

A rendelet a “mozgásában korlátozott” meghatározással kiterjeszti a parkolási igazolványra jogosultak körét a súlyos mozgáskorlátozottakon kívül azokra is, akik:

– a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000/VIII.9./korm. rendelet értelmében látási, értelmi fogyatékosnak, illetve autistának minősülnek

– a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003/II.19./ESZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint vaknak vagy gyengén látónak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülnek

 

– valamint akik a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősültek.

 

A fogyatékosságot megfelelő szakvéleménnyel igazolni kell.

 

Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására első fokon az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője jogosult (körzetközponti jegyző).

 

Az eljárás kérelemre indul, melyben a jogosult személyesen, akadályozottsága esetén meghatalmazottja útján járhat el. A kérelem a lakóhely ill. tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél is előterjeszthető, aki azt ellenőrzés után haladéktalanul megküldi az illetékes körzetközponti jegyzőnek. Írásképtelenség esetén ezt a tényt az okmányiroda az aláírás rovatban feltünteti.

 

A nyilvántartott adatokban bekövetkező változást, a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni a körzetközponti jegyzőnek.

 

Az igazolvány érvényessége: a kiállítás napjától számított háromév, amely azonban a szakvélemény érvényességének időtartamához igazodva rövidebb is lehet. Azonban ha a szakvélemény szerint a fogyatékosság végleges, az igazolványt öt évre kell kiállítani, amely további öt évre meghosszabbítható újabb szakvélemény bemutatása nélkül.