Tükör a társadalom közérzetéről

Nyugtalanító könyvet olvasgatok. Címe: Társadalmi riport 2004. Kiadója a TÁRKI, és majd 500 oldalon keresztűl ad látleletet a magyar társadalmi valóságról. (szerkesztők: Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György). 

 

Először 1990-ben jelent meg a Társadalmi riport, és innen kezdve kétévenként egy-egy újabb kötet látott napvilágot.

 

Megjelenését minden kormány – pártállástól függetlenül – támogatta. Ezt a nyolcadikat is. Dr. Kökény Mihály miniszter (ESZCSM), aki a sajtó figyelmébe ajánlotta a kötetet, azt mondta: fontos könyv, nemcsak azoknak, akiket érdekel, hogy mi történik Magyarországon, hanem a politikusoknak is, hiszen nyomon követhetők azok a változások, amelyek átalakították a magyar társadalmat. Erénye a sorozatnak, hogy következtetései a tényeken alapulnak. Egy-egy megállapításán biztos lesz vita, de ezt Kökény Mihály jónak tartja, hiszen a vitát is a jobbító szándék indukálja. A miniszter úr főként azokat a riportokat (tanulmányokat) emelte ki, amelyek tárcáját érintik. Így például azt, hogy 2003 és 2004 között nőttek a jövedelemkülönbségek: a szegénység ugyan nem nott, de a tehetősek még gazdagabbak lettek, tehát nyílt az olló. (E tényt persze nézhetjük úgy is, hogy sajnos nem csökkent a szegénység.) Kolosi Tamás később ehhez hozzáfűzte, hogy 2000 és 2003 között példátlan mértékű jövedelemjavulás ment végbe, de főleg a felső 5% helyzete javult, s nőtt a társadalmi egyenlőtlenség.

 

Jelzést ad a könyv az emberek egészségéről is, és arról, hogy mi magunk is tehetünk arról, hogy betegebbek vagyunk, mint a környező országok állampolgárai. Javuló mutatók ugyan vannak, de a daganatos megbetegedések leküzdése terén van még (állampolgári) tennivalónk. A migráció is jelen van már a mindennapjainkban, ennek hatásával, az így keletkezett kihívásokkal a kormánynak is foglalkoznia kell.

 

Kolosi Tamás, a kötet egyik szerkesztője örömteli hírként közölte, hogy két és fél éves szünet után (pénzhiány) ismét lesz háztartásipanel-vizsgálat, amely a magyar háztartások jövedelméről (nem a fizetéséről!) ad képet. Előtte tíz évig folyamatosan készült ilyen háztartási panel, azaz: egy-egy hónap alatt mennyi volt a család (összes) bevétele, és a pénzt mire költötték, s mindezt részletezve. A családi jövedelmekről ez az egyetlen adatforrás.

 

Kolosi kiemelte, hogy a kötetben az elmúlt két év empirikus kutatásainak legjelentősebbjei kaptak helyet, 28 tanulmány hat tematika köré csoportosítva. A kötet angolul is megjelenik. Az állami támogatás jelentős részét erre a fordítják.

 

F. Á.