Szeptemberi hírlevél

Az egyesület 2007. május 25-i közgyűlése elfogadta az alapszabály módosítását, amelynek értelmében a Fővárosi Bíróság 2007. június 26-i jóváhagyásának jogerőre emelkedését követően szervezetünk szövetségi formában működik tovább. A szövetség neve: Autisták Országos Szövetsége, rövidített neve: AOSZ. A közgyűlés a hivatalban lévő elnökség mandátumát a szövetséggé alakulást követő első közgyűlésig meghosszabbította.

TAGDÍJ/ELŐFIZETÉSI DÍJ

Az egyesületi tagdíjat befizetők ez évi tagságukat megerősítendő, az egyesület szövetséggé alakulását követően automatikusan az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetségének (AOSZ) egyéni, illetve szervezeti tagjaivá válnak, és a szolgáltatásokat természetesen továbbra is igénybe vehetik. Kérjük mindazokat, akik 2007-es tagdíjukat vagy az előfizetési díjat még nem fizették be, szíveskedjenek ezt mielőbb megtenni. Az egyéni tagdíj mértéke ebben az évben 2700 Ft/év, szervezeti tagdíj 10 000 Ft/év. A tagdíjak tartalmazzák az Esőember folyóirat előfizetési díját.

Az Esőember a jövőben az AOSZ folyóirataként jelenik meg, előfizetési díja 2000 Ft/év.

 


MEGÚJULT HONLAPUNK

A www.esoember.hu honlapunkat rendszeresen látogatók megújult arculattal, a régi adattartalommal és kibővített szolgáltatásokkal találkozhatnak. Reméljük, mindenki megtalálja a számára fontos információkat, tovább nő a kérdezz-felelek rovat látogatottsága, és mind a szülők mind a szakemberek megelégedéssel olvassák az oldalakat. Észrevételeket szívesen fogadunk a honlapunkon található e-mail címeken.

 


A SZÖVETSÉG LEVELEZÉSÉBŐL

Az AOSZ elnöke, Faragó Ferenc, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika alelnökkel közösen, az elmúlt három hónapban számos levelet írt a kormányzati szervekhez, rávilágítva az autizmussal kapcsolatos törvényi szabályozások hiányosságaira. Az alábbiakban néhány, még folyamatban lévő ügyről szóló válaszból idézünk:

A Magyar Államkincstártól

“Tisztelt Elnök Úr!

Észrevételére tájékoztatom, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. végrehajtására kiadott 141/2000. (VIII. 9.). korm. rendelet 2. sz. mellékletében Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra című formanyomtatványban az autizmus már külön szerepel, ugyancsak külön nevesítve van a 3. sz. melléklet szerinti szakvéleményben.

A fogyatékossági támogatás igénybevételéhez csatolandó orvosi beutaló a 102/1996. (VIII. 25.) korm. rendelet  4. sz. melléklete, amely nyomtatvány frissítésének és változtatásának a joga az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó kérdés, ezért észrevételüket továbbítottuk. Észrevételét ezúton is köszönjük.

Budapest, 2007. július 16. Dr. Dani Csaba főosztályvezető.”

*

A Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai főosztályától

Tárgy: Következő népszámlálás – autizmus

“Az autistáknak a népszámlálási kérdőíven önálló fogyatékossági kategóriaként történő felvételével kapcsolatban írt levelére a következő tájékoztatást adom.

A Központi Statisztikai Hivatal által 2001 februárjában végrehajtott teljes körű népszámlálás személyi kérdőívén a nem kötelező jelleggel, önkéntesen megválaszolható kérdések között szerepelt a fogyatékosságra vonatkozó kérdés�

Az Ön által hivatkozott, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló XXVI. tv. a fogyatékossági csoportokat nem sorolja fel. Az autistákat a törvény 4. §-ának 2007. május 1-jei módosításakor a törvény módosításához fűzött indoklás különíti el más fogyatékossági csoportoktól.

A következő népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal � várhatóan 2011-ben hajtja végre. A nemzetközi szervezetek népszámlálásra vonatkozó ajánlásai a fogyatékosságot, mint témakört nem alapvető ismérvként tartalmazzák ugyan, ám a javasolt csoportosítás az autista kategóriát nem tartalmazza.

A soron következő népszámlálás tematikájának összeállításakor a Központi Statisztikai Hivatal� – a lehetőségek adta korlátok figyelembevételével – figyelembe veszi az adatokat felhasználó intézmények, szervezetek igényét is�

Tájékoztatom, hogy a 2001. évi népszámlálás kiadványsorozatának 12. kötetekéntA fogyatékos emberek helyzete címmel kötet jelent meg, amely részletes adatokat és adatkombinációkat tartalmaz a fogyatékkal élők különböző csoportjairól. Szintén tartalmaz adatokat a fogyatékos emberekről a sorozat 8. Intézetek, intézeti háztartások c. kötete. Mindkét kiadvány elérhető és ingyenesen letölthető awww.ksh.hu internetes portál Népszámlálás, mikrocenzus menüpontjából, valamint a közvetlenül elérhető www.nepszamlalas.hu oldalról.

Budapest, 2007. július 24. Waffenschmidt Jánosné főosztályvezető”

*

Levélben keresett meg bennünket az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (Sápiné Lovász Irénfőosztályvezető aláírásával). Felhívják figyelmünket tájékoztató kiadványaikra és honlapjukra (www.onyf.hu), amelyek segítségével az információk széles köre érhető el. Együttműködést ajánlanak fel a fogyatékkal élők országos érdekképviseleteinek, így szövetségünknek is, mivel – mint írják: “Közszolgáltatásainkat szeretnénk a lakosság minél szélesebb köre – és megkülönböztetett figyelemmel a fogyatékkal élők – számára is biztosítani. A jogszabályban előírtak mellett (akadálymentesítés, közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása stb.) megfelelő, az állapotuk által megkívántakra figyelemmel lehetne például megoldani a megfelelőbb nyugdíjbiztosítási, nyugdíjaztatási tájékoztató tevékenység kialakítását, információk nyújtását a fogyatékkal élő, biztosítási jogviszonnyal járó tevékenységet végzők számára is.”

 


HÍREK TAGSZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL

Lapzártánkig a szervezeti tagok száma 47 volt. Elmondhatjuk, hogy szövetségünk ezáltal gyakorlatilag országosan lefedett. Tudomásunk szerint két megyében nincs még működő szervezet, ezek Nógrád, és Tolna megye, de egyéni tagjaink erről a vidékről is vannak.

Újonnan csatlakozott szervezetek

III. ker. Önkormányzat Óvoda, Általánis Iskola, EGYMI

1035 Budapest, Szellő utca 9-11. 
Telefon: (06 1) 388 2144  
Faragóné Bircsák Márta igazgató 
E-mail: szello-a@kszki.obuda.hu

*

Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány

1123 Budapest, Alkotás u. 50. A/6. 
Telefon: (06 1) 489 2300 Jaksity György elnök 
E-mail: info@mosolyotthon.hu 
Honlap: www. mosolyotthon.hu

*

Szív és Kéz Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Alapítvány

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.  
Dr. Misky Edit elnök 
Levelezési cím: Kapitányné Vigh Imola, 7431 Juta, Rákóczi utca 16. 
Telefon: (06 20) 246 8465 
E-mail: sziveskez@yahoo.com 
Honlap: www.sziveskez.hu

 


LOVASTERÁPIA

Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesületnél (székhelyük: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 7.)

A lovarda címe: Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Kísérleti Üzeme és Tangazdasága

1238 Budapest, Tangazdasághoz vezető út, Péteri-major 

E-mail: jamborp@freemail.hu

Időpont egyeztetés és felvilágosítás: Jámbor Péter: (06 30) 203 7218; (06 20) 373 7591. 

Szerkesztette: Kocsis Alajos