Szakértőink válaszolnak

Az AOSZ a www.esoember.hu oldalán a fenti címmel indult szülősegítő rovat. Az alábbiakban bemutatjuk azokat, akik válaszolnak a kérdésekre, és szerkesztve néhány, többeket is érintő kérdés-feleletet adunk közre. Ha Önnek is van kérdése, írjon szakértőinknek. Minden eddigi kérdés–válasz elérhető a honlapon.

 

Sajó Eszter, klinikai szakpszichológus

Az Autizmus Alapítvány pszichológusa, az autizmus spektrumzavarok komplex diagnosztikájával foglalkozik. Az autista gyermekek fejlesztésével foglalkozó Nemzetközi Cseperedő Alapítvány egyik alapítója.

 

Széplaki Mirjam, diplomás ápoló, intenzív terápiás szakképesítéssel

A Péterfy Sándor Utcai Kórház ápolási koordinátora, és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának megbízott előadójaként az autisták egészségügyi ellátását oktatja. Három gyermeke van, a tizenhét éves Gábor nem beszélő autista.

 

Dr. Jónás Tünde, jogász

Jogászként végzett az ELTE jogi karán. Szakmai gyakorlatát a „Ne hagyd magad” II. antidiszkriminációs jelzőrendszer gyakornoki programjának keretében az Autisták Országos Szövetségénél töltötte.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  

 

Szülő kérdése

A kisfiam autista diagnózist kapott ez év májusában: gyerekkori autizmus (Kanner- szindróma). Az utóbbi egy hónapban nagyon rosszul alszik, ami azt jelenti, hogy egész éjjel sír, nyöszörög. Már voltunk kivizsgáláson, de nem találtak semmit azon kívül, hogy esetleg a foga fáj. Ez nálunk úgy zajlik, hogy egy éjszaka sír, kettőn nem. Nem tudom, mi lehet az oka, de teljesen fel kell ébreszteni, megnyugtatni, és utána jobban alszik. Néha az az érzésem, hogy rémálmai vannak, amit nem felejt el, mert sokszor már a lefekvésnél tiltakozik, hogy: nem megyünk aludni, pedig nagyon fáradt. Mit tehetnénk? Segítsen! Köszönöm.

 

Sajó Eszter válasza

Bár autizmus esetében valóban gyakran előfordulnak alvásproblémák, fontos információ lenne, hogy kisfia mennyi idős, mert az ilyen jellegű alvászavar lehet életkori sajátosság is. Sok, nem autizmussal élő gyereknél is vannak az Ön által leírt alvási nehézségek, éjszakai felsírások, ébredések, rémálmok, amikor a gyerek nincs teljesen ébren, és fel kell ébreszteni. Főleg olyan esetekben jelenik ez meg, amikor valami változás, vagy érzelmileg fontos dolog történik (pl. bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdés, esetleg valamilyen felkavaró élmény – ez lehet akár egy kutyával való kellemetlen találkozás, vagy ismeretlen zaj otthon, stb.).

Bár nehéz utólag utánajárni, mégis fontos lenne, hogy rájöjjenek, mi történt, körülbelül egy hónapja, azt megelőzően, hogy elkezdődtek az alvásproblémák, és a kiváltó okok ismeretében már konkrétabb segítséget lehet adni (pl. hogyan dolgozzák fel közösen az esetleges negatív eseményt, ami kiváltotta ezt a reakciót).

 

 

Szülő kérdése

Szeretném segítségét kérni kisfiam jövőjének biztosítása érdekében. Vidéken élünk férjemmel és két gyerekünkkel. A kisebbik fiam kilencéves és autista. Mindketten dolgozunk, a fiaink iskolások. A napokban lehetőségünk adódott, hogy a családi házunkkal szomszéd üres telket megvásárolhatnánk. Mi ezt azért szeretnénk, hogy a későbbiekben ezzel biztosítsuk fiunk jövőjét, akár olyan módon hogy házat építünk neki, akár műhelyt, ha kitanul egy szakmát, vagy esetleg ilyen módon biztosítanánk neki egy anyagi hátteret az ingatlan esetleges későbbi eladásából, ha mi már nem leszünk, és esetleg intézetbe kerülne. … A férjem szülei úgy döntöttek, hogy a tulajdonukban lévő termőföldet fiunknak ajándékoznák. Ez is érdekelne, hogy sérült gyermek/felnőtt esetében van-e lehetőség az államnak felajánlani a földet életjáradékért cserébe. Kérem, válaszoljon nekem, hogyan biztosíthatnánk maximálisan autista fiam jogait:

– kinek a nevére vegyük meg a telket

– milyen jogai lennének autista fiamnak abban az esetben, ha nagykorúként akár részleges, akár teljes gondnokság alá kerül

– milyen jogai vannak a gondnoknak akár rokon, akár idegen.

Mi nem akarjuk kisemmizni a gyerekünket, mi azt akarjuk, hogy biztos élete legyen. Várom válaszát minél hamarabb.

 

Dr. Jónás Tünde válasza

Kérdéseinek megválaszolásához elöljáróban tisztázni szükséges két alapvető polgári jogi fogalom, a jogképesség és a cselekvőképesség tartalmát. A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes: jogai és kötelességei lehetnek (a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 8.§): A jogképesség az emberrel vele születik, általános, egyenlő és feltétlen. Fia autizmusa tehát a tulajdonossá válását nem zárja ki.

 

A cselekvőképesség az ember ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességét jelenti, azt a képességet, amelynél fogva saját akarat-elhatározásával, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat [Ptk. 11. § (2)]. A teljes cselekvőképesség korlátozottsága, illetve hiánya alapvetően három okból lehetséges: 1. életkor okán, 2. gondnokság alá helyezéssel, és 3. bizonyos állapotok is ezt vonják maguk után (pl. kóma).

 

Autista fia jelenleg életkorára tekintettel cselekvőképtelennek minősül a Ptk. 12/B.§ (1) bekezdése alapján. Tizennegyedik életéve betöltése után életkoránál fogva korlátozottan cselekvőképesnek fog minősülni a polgári jog szempontjából, kivéve, ha a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi. Ebben az esetben a gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már a határozat jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik. Csak bíróság jogerős határozatával helyezhető valaki gondnokság alá.

 

Ami a szomszédos telek megvásárlását illeti – a fentiekre tekintettel –, mivel fia életkoránál fogva cselekvőképtelen, így a Ptk. 12/C. § (1) bekezdése szerint A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében törvényes képviselője jár el, azaz Önök mint szülők. Tehát annak semmi akadálya nincs, hogy fia javára megvegyék az ingatlant, és ő legyen a tulajdonos, de erre vonatkozóan ő maga jognyilatkozatot nem tehet. A Ptk. 13.§-a által a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője jognyilatkozatainak érvényességéhez bizonyos esetekben megkövetelt a gyámhatósági jóváhagyás – ha az ingatlan tehermentes –, a fia javára történő vételhez nem szükséges.

 

A nagyszülők által ajándékozott termőfölddel kapcsolatos kérdésére az eddigiek is irányadóak. 2010. augusztus 16. napjától az egyenes ágbeli rokonok közötti ajándékozás illetékmentessé vált. A termőföld életjáradékért történő felajánlására a jelenleg hatályos szabályok alapján csak az 55. életévét betöltött, saját nyugellátásban részesülő, továbbá az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött természetes személy jogosult.

 

Kérdései rendkívül fontosak, de ugyanakkor összetett és terjedelmes jogterületre irányultak, ezért alaposabb tanulmányozásra az alábbi jogszabályokat, illetve kiadványok vonatkozó fejezetét javaslom: Ptk. 8–21.§, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet 131–162.§; az Útmutató és a Hogyan csináld? Jogsegély első kézből c. kiadványaink. A jogszabályok hatályos szövegét awww.magyarorszag.hu oldalon találja meg, a kiadványok pedig letölthetőek honlapunkról.