Rövid hírek

Elment Kokas Klára

Decemberi számunkban írtunk Kokas Kláráról, abból az alkalomból, hogy tanítványai másodszor is megünnepelték 80. születésnapját. A következőre sajnos már nincs mód: Kokas Klára itt hagyott minket. Családja körében, az Egyesült Államok-beli Arlingtonban érte a halál.

Kokas Klára a zenei nevelés új útját dolgozta ki, tevékenysége meghatározó volt, sok más tevékenysége mellett, a sérült gyerekek zenei nevelésében is. Nagyon szeretette volna tudását átadni azoknak, akik autista gyermekekkel foglalkoznak. Európa számos országában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is dolgozott vendégprofesszorként. Nádas Péter író így határozta meg munkásságát: „Kokas Klára a szó legősibb értelmében tanító. Varázsló, aszkéta, szent, aki nem pusztán tudását adja át, hanem önmagát, teljes, kiművelt személyiségét. A gyerekek, akiket megtanít a mozdulat szabadságára és a zene szeretetére, valószínűleg ezt a titkot lesik el tőle”.

 

Új szülőszervezet Egerben

Gecse Ágnes, a BEN – Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesületelnöke legfontosabb (rövid távú) céljuknak a befogadó iskola megtalálást tartja. Olyan iskolát keresnek, ahol integráltan, mégis autizmusspecifikus képzést kapnának a gyerekek. Az egyesület tagjainak gyermekei ugyan integrált iskolába járnak, de a jelenlegi iskola – a pedagógusok erőfeszítései ellenére – nem képes megfelelően oktatni, nevelni őket.

 

Életbe lép az új Ptk.

Az Országgyűlés változatlan formában fogadta el a Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényeket. A Ptk. több lépcsőben lép hatályba. A személyek jogairól, cselekvőképességéről, a személyiségi jogok védelméről és a jogi személyekről szóló részei már 2010. május 1-jétől életbe lépnek, míg a további részek csak 2011. január 1-jétől váltják föl a régi törvényeket. A köztársasági elnök  december végén, megfontolásra visszaküldte az új Ptk.-t hatályba léptető jogszabályokat. Az országgyűlés január 15-én ismételten megszavazta a törvényt. A FIDESZ fontolgatja, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul az új PTk. miatt, főleg a szakaszos életbe léptetését támadják a párt szakpolitikusai.