Mit várhatnak az autisták az uniós pályázati forrásoktól?

Közismert, hogy Magyarország 2007 és 2013 között mintegy 8000 milliárd forintnak megfelelő összeget fordíthat fejlesztésekre. Ezek jó része ugyan nem “humán” célokra, azaz nem közvetlenül szociális, egészségügyi vagy oktatási célokra fordítódik, hanem egyéb fontos területeken hasznosul: gazdaságfejlesztés, vállalkozások támogatása, útfejlesztés, hulladékkezelés, energiakorszerűsítés stb., de az eddigiekhez mérten jóval több pénz lesz elérhető pályázati úton a humán célokra is. Sok pályázatot írnak majd ki oktatási, szociális és egészségügyi programokra is. 

Az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) és az autista emberek számára hozzáférhető szolgáltatások

A számunkra legérdekesebb programok – amelyeket az ÚMFT “operatív programoknak” nevez – a Társadalmi infrastruktúra operatív programban (TIOP) és a Társadalmi megújulás operatív programban (TÁMOP) lesz hozzáférhető. Érdemes megtanulni ezt a két betűszót – TIOP és TÁMOP -, mert az elkövetkező hét évben az ilyen hivatkozással kiírt pályázatok útján kerülhet a legtöbb forrás az autista embereknek szóló szolgáltatásokhoz is. 

A TÁMOP célja a foglalkoztatás növekedése, amelynek része a fogyatékos emberek munkavállalásának elősegítése is. A foglalkoztatás bővítéséhez a TÁMOP elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul majd hozzá. Ez lefordítva azt jelenti, hogy lehetőség lesz képzési, betanítási, és a – védett, “félig-nyílt” vagy nyílt munkaerő-piacon történő – munkavállalásra felkészítő programok kidolgozására autista emberek számára is. Tehát azok a szervezetek, amelyek a szolgáltatásaikban részt vevő autista embereket ilyen, foglalkoztatásra felkészítő céllal habilitálják (vagy képzik) majd, képesek lesznek a képzési programokhoz EU-s forrásokat is igénybe venni. 

A Társadalmi megújulás operatív program beavatkozási területein összesen 4097 millió euró áll majd rendelkezésünkre a hazai munkaerő fejlesztésére és ebből – színvonalas pályázatok és felkészült szervezetek megléte esetén – nyilvánvalóan az autista embereknek szolgáltató szervezetek is jócskán részesülhetnek.

A TÁMOP-tól jelentősen eltér a TIOP, amely a társadalmi célok elérése érdekében elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket céloz majd meg. Ez magában foglalja az oktatási, felsőoktatási, egészségügyi és szociális intézmények korszerűsítésének elősegítését, de ide tartozik az autista embereket is érintő “nagy, bentlakásos intézmények” korszerűsítése is. A TIOP-ban 17 milliárdnyi forint áll majd rendelkezésre hét évre, ami korlátozott összeg, mert ebből nemcsak az összes szociális – köztük gyerekvédelmi – intézmény korszerűsítését kell megoldani, hanem újak létesítését is. Ugyanakkor biztosra vehető, hogy az oktatási és a szociális területen is sok fejlesztés fog indulni, ami az autista gyermekek és felnőttek jobb ellátást is magával hozhatja.

A TIOP-on és a TÁMOP-on kívül fontos fejlesztési források lehetnek még az autizmus szempontjából a Regionális operatív program (ROP) pályázatai, amelyek minden magyarországi régióban külön-külön kerülnek kiírásra. Ez összesen hét ROP-ot jelent majd. A regionális pályázati kiírásoknál minden esetben helyi prioritásoknak megfelelően és helyi célokra/programokra lehet majd pályázni, a nyertesekről is elsősorban helyi testületek döntenek. A ROP-ok pályázatai vegyesek lehetnek, de szerepelhetnek benne pl. helyi oktatási intézmények infrastrukturális korszerűsítését, felújítását, illetve akadálymentesítését célzó pályázatok is. 

Hogyan készüljünk fel a pályázatokra?

A sikeres pályázatoknak több olyan előfeltétele van, amelyek teljesülésével jelentősen megnövelhetjük esélyünket a nyerésre. Ezekről, a konkrét pályázattól függetlenül minden pályázóra vonatkozó feltételekről és ajánlásokról következő számunkban szólunk. 

Egyben tájékoztatunk mindenkit, hogy pályázatokkal és az ÚMFT-vel kapcsolatosan bármilyen kérdésre válaszolunk az AÉE honlapján, az Online pályázati tanácsadó menüpont alatt.

Petri Gábor