Mi lesz a nyugdíj alapja?

Tavaly év végén, az ápolási díjjal kapcsolatos aláírásgyűjtéskor jutott eszembe, hogy utánanézzek: mennyi nyugdíj jár annak, aki évtizedekig ápolási díjat kapott. Akkor ezt megírtam a Humanitásba, az ÉTA-Hírlevélbe. Közben több, autistát nevelő szülő kérdezte ezt tőlem, ezért a cikk nyugdíjat érintő részét az alábbiakban olvashatják. 

Mivel az ápolásin töltött évek munkaviszonynak számítanak (a díj tébé fizetési kötelezett), nyugdíj biztosan jár utána, de hogy mennyi – pontosabban a nyugdíj kiszámításánál mit kell figyelembe venni -, azt már dr. Koncz Istvántól tudom meg, aki az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogi főosztályának főosztályvezetője. 

– Általános szabály – mondja -, hogy a nyugdíj kiszámításánál a szolgálati idő és a havi átlagkereset számít. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint az öregségi nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításánál 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereseteket, jövedelmeket kell figyelembe venni. Ha a fenti ún. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylő rendelkezik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló keresettel, jövedelemmel, az átlagkeresetet ezen keresetei, jövedelmei figyelembevételével kell megállapítani. Abban az esetben azonban, amikor a nyugdíjat igénylő e rövidebb időszaknak a fele részére nem rendelkezik keresettel, jövedelemmel, a hiányzó időre eső napokra az 1988. január 1-je előtti legközelebbi időszak kereseteit, jövedelmeit kell figyelembe venni a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításánál. Ezen általános szabály mellett a hatályos törvény tartalmaz egy kiegészítő rendelkezést is, miszerint bizonyos ellátások, így az ápolási díj összegét (a GYES, a gyermeknevelési támogatás, a munkanélküli járadék stb.) az említett rendelkezések alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni annak érdekében, hogy ezek az ellátások ne “rontsák le” a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét. A törvényi rendelkezés azonban azt is lehetővé teszi, hogy annak, akinek ezen ellátások keresetkénti figyelembevétele kedvezőbb összeget eredményez, akkor az ápolási díj és az említett más ellátások összege a havi átlagkereset számításánál beszámításra kerüljön.. 

F. Á.