Mennyire elégedett Ön az AOSZ-szal?

Elemzés után középtávú szervezeti stratégia

 

Az elmúlt évek sikereit és nehézségeit látva, azok okát keresve döntött úgy az Autisták Országos Szövetségének elnöksége, hogy szervezetfejlesztő szakemberek segítségével olyan jövőképet dolgoz ki, amely a szervezet számára a következő évek egyértelmű fejlődési irányait határozza meg.

 

Az AOSZ számára a stratégiai tervezés azért vált fontossá, hogy olyan konszenzus kialakulását segítse elő, amely egyensúlyt teremt a rövid távú, azonnali beavatkozások és a hosszú távú, a jövőbe mutató megközelítések között. Bízunk benne, hogy a létrejött szervezeti stratégia megfelel az érintettek elvárásainak, de figyelembe veszi azokat a szakmai szempontokat is, amelyek azért fontosak, hogy változó környezetben is fennmaradjon ez a szervezet, ez a hálózat. Ha nem így tennénk, azokat sodornánk veszélybe, akiknek a legnagyobb szükségük van és lesz is a segítségünkre.

 

Mindezek mellett a szervezeti stratégiával szemben fontos elvárás az is, hogy a következő három évben megalapozza az AOSZ céljainak, munkájának társadalmi elfogadottságát és ezzel elősegítse a hatékonyabb érdekérvényesítést. Ezért jelentősen javítanunk kell tagjainkkal és tagszervezeteinkkel a kommunikációt, s olyan egységes arculatot kell kialakítanunk, amelynek segítségével könnyen azonosítható lesz a szervezet és maga az ügy, amit képvisel.

 

Elemzés az AOSZ szolgáltatásairól – a tagok véleménye

Első lépésként az AOSZ 2008 tavaszán kérdőíves felmérést végzett tagjai, tagszervezetei és a programjain résztvevők között, amelynek az volt a célja, hogy megtudjuk, miként értékelik eddigi munkánkat, mely tevékenységeink népszerűek, milyen támogatásra, további segítségre van szükségük ahhoz, hogy autizmussal élő családtagjaik/ellátottjaik nagyobb biztonságban, jobb körülmények között éljenek. A felmérés tehát 2008 tavaszán készült, azaz elsősorban az AOSZ 2007 végéig, 2008 elejéig végzett teljesítményéről szól, azonban ezt jelen helyzetben is érvényesnek tekintjük.

 

A kérdőívek önkitöltősek voltak, a tagszervezeteink több mint fele küldte vissza, s 64 egyéni válaszadó is segítette munkánkat válaszaival, véleményével.

Arra a kérdésünkre, hogy „Milyen támogatást várna saját maga számára az AOSZ-tól?” legtöbben, az egyéni válaszadók háromnegyede, a szakemberek továbbképzését tartotta a legfontosabbnak. Ez árulkodik arról az óriási problémáról, amit a szülők a mindennapokban tapasztalnak, amikor gyermekük fejlesztését, oktatását nem szakképzett, ill. szakdiplomás, de az autizmus területén nem képzett szakemberek végzik. A szakemberhiány problémáját követte a tudásközpont létrehozásának szükségessége, majd az információszolgáltatás a szülőknek és a szintén nekik szervezett tréningek, képzések igénye következett.

 

Milyen támogatást várna saját maga számára az AOSZ-tól? (az összes egyéni válaszadó százalékában)

Infónyújtás szülőknek                                               61%

Továbbképzés szakembereknek                                76%

Képzések, tréningek szülőknek                                 57%

(Internetes) tudásközpont                                         65%

Információs kiadványok                                           54%

Kapcsolattartás erősítése szervezetek közt               50%

Érdekképviselet a kormányzat felé                           52%

Országos kampányok az autizmus elfogadásáért      52%

 

 

Tagszervezeteink válaszaiból az derült ki, hogy legnagyobb arányban (80 százalékuk) további kiadványokat (az említések alapján pl. szülőknek szóló tájékoztató füzeteket, naprakész jogfigyelőt, módszertani segédleteket) igényelnek. Azonos hangsúllyal jelenik meg válaszaik között az információnyújtás, a kapcsolattartás és az érdekképviseleti tevékenység. Ezt szorosan követi az országos kampányok szervezése az autizmus elfogadásáért.

További támogatást várnak a képzések szervezésében, pályázati tanácsadásban, programok szervezésében. A tudásközpont létrehozását azonban csak 41 százalékuk tartja szükségesnek, a programszervezést pedig csak 44 százalékuk.

 

Milyen támogatást vár szervezete

az AOSZ-tól? (az összes szervezeti   válaszadó százalékában)

 

Információnyújtás:                                        78%

Kiadványok                                                   81%

Képzések szervezése:                                    59%

Tudásközpont                                               41%

Pályázati tanácsadás                                      56%

Programok szervezése                                   44%

Kapcsolattartás a szervezetek között            78%

Érdekképviselt kormányzat felé, lobbi          78%

Kampányok az autizmus elfogadásáért         74%

 

Arról is megkérdeztük a tagokat, hogy mennyire találták hasznosnak az AOSZ eddig (azaz 2008 elejéig) nyújtott szolgáltatásait. A válaszadók 1-5-ig osztályozták az egyes szolgáltatásokat. Az alábbi eredmény született (az első helyezett kapta a legjobb osztályzatot):

 

Mennyire találják hasznosnak az AOSZ szolgáltatásait? (2008. áprilisi adat)

 

Egyének rangsora

Tagszervezetek rangsora

1.

Esőember

Esőember

2.

Honlap (www.esoember.hu)

Hírlevél

3.

Programok szervezése (Autizmus napja)

Honlap           

4.

Hírlevél

Programok szervezése (Autizmus napja stb.)

5.

Tudásközpont (www.autista.info.hu, telefonos)

Információnyújtás (telefonos, internetes stb.)

6.

Kiadványok

Tudásközpont (www autista.info.hu, telefonos)

7.

Információnyújtás (telefonos, netes)

Kiadványok

8.

Kapcsolattartás a szervezetek között

Kapcsolattartás a szervezetek között

9.

Érdekképviselet a kormányzat felé, lobbi

Érdekképviselet a kormányzat felé, lobbi

10.

Országos kampányok az autizmus elfogadásáért

Országos kampányok az autizmus elfogadásáért

 

 

Az egyéni és a tagszervezeti válaszadók által felállított rangsor nagyon hasonló képet mutat. Mindkét csoport az Esőember folyóiratunkkal a legelégedettebb. A honlap, a Hírlevél, valamint a programok szervezése is igen magas arányban nyerte el értékelőink tetszését, úgy tűnik, az AOSZ munkájának ezek a legsikeresebb elemei.

Az utolsó három helyen azonos sorrenddel szerepel a kapcsolattartás a szervezetek között, az érdekképviselet a kormányzat felé és lobbi, valamint az országos kampányok az autizmus elfogadásáért. Ezek azok a tevékenységek, amelyekkel tagjaink a legkevésbé elégedettek, így ezekre a területekre az AOSZ az elkövetkező időszakban egyre erőteljesebb hangsúlyt kíván fektetni.

 

Konklúzió, az AOSZ szervezeti stratégiája

Rengeteg a feladat a fentiekkel kapcsolatban, a szervezeti stratégia e feladatokat rangsorolja. Bár a stratégia nem kőbe vésett feladatokat foglal magában – drámai változások a környezetünkben ugyanis alakíthatják az itt kitűzött célokat – mégis abban bízunk, hogy ezek a tervek megvalósíthatók. és  három év múlva egy sokkal erősebb, ismertebb és főleg az autistákat és családjaikat jobban segíteni tudó szervezet munkájáról és eredményeiről számolhatunk be.

A létrejött szervezeti stratégiát a 2009. júniusi közgyűlés előtt minden tagszervezetünk megkapja, illetve kérésre tagoknak kiküldjük. Ahogyan szervezeti stratégiánk kidolgozása előtt is fontosnak tartottuk az Önök véleményét, ugyanúgy most, a kidolgozás elfogadása előtt is várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket levélben az iroda címére, vagy az info@esoember.hu e-mail címre.

Hronyecz Ildikó, Marton Kinga (AOSZ);

valamint a CTF Alapítvány munkatársai