Levélváltás rendeletmódosításokról

Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete rom levélben kérte az érintetteket, hogy az 1998. évi XXVI. törvénynek megfelelően, nevesítsék az autizmust, mint külön fogyatékossági ágat. 

Ennek előzménye, hogy az egyesület, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, átvizsgálta a jelenleg hatályos jogszabályokat abból a szempontból, hogy ahol ez indokolt, ott megjelennek-e nevesítve, a többi fogyatékos csoporttól megkülönböztetve, az autista emberek speciális igényeit megjelenítő rendelkezések. Ahol ez nem történt meg, oda levelet írtak. Az alábbiakban ezekből a levelekből idézünk.

Igazságügy-minisztérium 

A vizsgálat szerint a 9/2006. (II. 27) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 9. sz. melléklete, amely a gyógypedagógia és egyes pszichológiai területek tekintetében tartalmaz rendelkezéseket, nem nevesíti az autizmusspektrum-zavart.

Oktatási Minisztérium 
A 29/2002. (V. 17.) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló OM rendelet esetében kiderült, hogy nem tartalmaz rendelkezéseket az autista hallgatók megsegítésére.

Központi Statisztikai Hivatal 
A népszámlálás során alkalmazott Személyi kérdőív Fogyatékosságra vonatkozó kérdések részében, a 25.1. pontban felsorolásra kerülő fogyatékosságok között nem szerepel az autizmusspektrum-zavar.

A levelekben az egyesület nevében Faragó Ferenc elnök és dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika alelnök javaslatot tett , hogyan módosítsák a kifogásolt részeket. A hivatalos válaszokról értesítjük olvasóinkat.