Kórházdíj

A fogyatékos gyerekeket, felnőttek általában nem a területileg illetékes szakorvos, kórház kezeli. Különösen igaz ez azokra, aki ritkán előforduló betegségben szenvednek. Az Egészségügyi Minisztérium változtatott álláspontján, miszerint fizetni kell azoknak is, akik beutalóval ugyan, de nem a területileg illetékes kórházba mennek. Most ez alábbi szabály érvényes, amivel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy mindig kell beutalót kérni a gyermek/felnőtt háziorvosától. 

“A beteg a beutaló orvostól indokolt esetben kérheti más, szakellátására területileg nem illetékes egészségügyi intézménybe történő beutalását. Indokolt esetnek minősül különösen, ha a beteg olyan szakellátást végző intézménybe kéri beutalását, ahol előzőleg már gyógykezelésben részesült. 

A beutaló orvos előzetesen tájékozódik a szakellátását nyújtó intézmény fogadóképességéről. Előzetes helybiztosítás nélkül – a sürgős szükség esetét kivéve – a beutalt beteg vizsgálata, illetőleg gyógykezelése a területi ellátásra nem kötelezett szolgáltató által visszautasítható, ha az veszélyeztetné a szakellátást végző egészségügyi intézmény területi feladatainak ellátását, illetve a progresszív betegellátással kapcsolatos kötelezettségeit. 

Amennyiben a megkeresett további intézmény csak a területi ellátási kötelezettségének veszélyeztetése mellett tudná vállalni a beteget, az ellátást visszautasíthatja. Itt fordulhat elő az az eset, amikor a beutaló orvos csak a területi ellátási kötelezett szolgáltatóhoz tud beutalni, így ha ebben az intézményben/orvosban nem bízik a beteg, csak részleges térítési díj fizetése mellett veheti igénybe más intézményben, vagy más orvos választása mellett az ellátást.” 

Ezzel az utolsó bekezdéssel nem sok mindent tudok kezdeni, de talán majd a gyakorlatban kiderül, hogy mi jelentenek ezek a mondatok. Viszont két telefonszámot ajánlok a figyelmükbe: (06 40) 374 636 – ez a Dr. Infó vonala, ahol kedves, udvarias és naprakész munkatársak tájékoztatnak az egészségüggyel kapcsolatban. A másik, ahol a vizitdíjjal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat lehet bejelenteni (06 1) 288 5100/3617-es mellék (Egészségbiztosítási Felügyelet). 

F. Á.