Júniusi hírlevél

Egyesületi közlemények

A tagdíjról sokadszorra

Az egyesületi tagdíj befizetésének határideje március 31. volt. A tagdíj minimális mértéke 1200 Ft/év, ami az Esőember előfizetési díját is tartalmazza. Lapzártánkig még mindig 80 tagunk nem fizetett. Az ő befizetésük elmaradása 96 ezer forintos bevételi hiányt okoz egyesületünknek. Ez az összeg például az itt kézben tartott Esőember költségeinek kb. 70%-át jelenti. Kérjük a késlekedőket, hogy befizetésüket mielőbb pórolják. Előre is köszönjük! 

 


Kérdőívek 

Az áprilisi hírlevél mellékleteként kiküldött kérdőíveinket több mint negyven tagunk küldte vissza. Alelnökünk dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika köszöni mindenkinek, aki időt szakított arra, hogy kérdéseinkre válaszoljon. Reméljük, a még vissza nem küldött, de már bizonyára kitöltött kérdőívek is hamarosan postára kerülnek. Az értékelés után a felmérés eredményét részletesen közölni fogjuk az Esőember szeptemberi Hírlevelében. 

 


Rendezvénynaptár-terv

Szülőtréningek a Benedek Elek Általános Iskolában (Budapest, XIV. ker. Álmos vezér útja 46.) időpontok:

  • 2001. október 13., 27.,
  • november 10., 24.,
  • december 8.

Szakmai nap a Tamás Alajos Közösségi Házban (Budapest, II. ker. Rómer Flóris utca 2-4.) időpont:

2001. szeptember 22-én de. 10 órától. (A Szakmai Munkacsoport – SZMCS – rendezvénye) 

 


Hírek az egyesület életéből 

Egyesületünk május 12-én megtartotta ez évi második rendes közgyűlését, amelyen a régi vezetőség nevében Kocsis Alajos ügyvezető titkár ismertette a 2000. évről szóló közhasznúsági beszámolót. Ezt felszólalói kérésre Löffler András, a számvizsgáló bizottság elnöke egészítette ki konkrét számadatokkal. Egy, a napirendhez nem illő, indulatokkal telített, személyeskedő hozzászólás is elhangzott. A közgyűlésen új belépőként először résztvevő szülők a felszólalás hangvételétől megdöbbenve néhányan elnökünk felé jelezték, hogy az egyesület közgyűlésein a jövőben nem kívánnak részt venni. (Ezek után nem lehetünk meglepve, ha fontos, az egyesület életét érintő kérdések megvitatásában csak kevés szülő vesz részt. Sajnáljuk, hogy éppen régi tagjaink között van olyan, aki nem érzékeli, mit kellene valóban tenni elsősorban egymás között, az autizmus érdekében. Sokat leront ilyenkor eddig elért eredményeinkből az indulatos szó, ami elriaszt és nem összetart.) 

A közhasznúsági beszámoló, a közgyűlés jegyzőkönyve, továbbá a számvizsgáló bizottság jelentése és az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló a 2000. évről, megtekinthető az egyesület székhelyén az ügyvezető titkárral előzetesen egyeztetett időpontban. 

A közgyűlést megelőzően dr. Papp Gabriella, az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar adjunktusa tartott előadást az integrációról, annak külföldi és hazai tapasztalatairól, és mint lehetőségről az autista gyerekek fejlesztésében. 

 


Újabb pályázatok 

Az USA-beli New York székhellyel működő Pfizer gyógyszergyártó Rt. magyarországi képviselete, az InfoRádióval közösen, Gyermekeink egészsége címmel írt ki pályázatot, 10 millió Ft keretösszeggel. Egyesületünk az Esőember költségeinek támogatására ill. az információs plakát és az Autista info 2000 című kiadvány terjesztésének költségeihez kért a kiíróktól támogatást. 

Költségvetési támogatást nyújt a működési költségekhez a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázata (43,2 millió forintos keretösszeggel) melyen az értelmi fogyatékosok országos és regionális közhasznú szervezetei indulhatnak. 

Mindkét pályázatot egyesületünk elnöke és ügyvezető titkára közösen írta meg és nyújtotta be a májusi határidőkre. 

Így az előzőleg már beadott pályázatokkal együtt (Országgyűlés Költségvetési Bizottsága, ISM, GYIA, Fővárosi Közgyűlés, ill. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány) már hét beadványunk vár elbírálásra. 

 


Jelenlét 

Részt vettünk a Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékosügyi Civil Műhelyénekáprilis 26-án tartott ülésén. 

Alelnökünk dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika képviselte egyesületünket. A napirend szerint megvitatták az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2026/2000. számú kormányhatározatban megfogalmazott feladatok időarányos teljesítését. Beszámoló hangzott el a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány tevékenységéről. Megvitatták a fogyatékosság megállapítására vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szabályozás megváltoztatását célzó módosító javaslatot, a tolmácsszolgálatok országos hálózatának kiépítéséhez szükséges szakmai követelményrendszer tervezetét. 

A május 9-i ülésen másik alelnökünk, Löfflerné Orbán Györgyi vett részt. Megtárgyalták és javaslatokkal kiegészítették a Szociális terület helyzetelemzése a Nemzeti Fejlesztési Tervhez c. anyagot. Továbbá megtárgyalták, véleményezték az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtására vonatkozó középtávú tervről szóló 2026/2000. számú kormányhatározatban meghatározott feladatokhoz április 26-án érkezett kiegészítő és beépíthető javaslatokat. A súlyos fogyatékosság megállapítására vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szabályozás megváltoztatását célzó javaslathoz hangzottak még el kiegészítések, módosítások. Nehézséget okoz, hogy igen rövid határidőkkel kapjuk meg a tervezeteket – legtöbbször csak néhány nap áll rendelkezésre az átgondolt, szakszerű válaszra. Az esélyegyenlőségi törvény rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy az autisták igazi képviselethez jussanak, és a törvényalkotásba érdemben beleszólhassanak. Így alelnökünk megállapodott dr. Mádai Mónikával (címe: 1196 Budapest, Nagy Sándor utca 94. Tel.: (1) 282-4026) aki az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban képviseli a Civil Műhely állásfoglalásait, hogy ezt az anomáliát a tanácsban is felveti. A fogyatékosok érdekeinek képviseletére a törvény igen szűk kört jelöl ki, érdemes lenne megbontani. Javaslatokat vár e-mail címén: madaim@freemail.hu A változtatást nekünk is sürgetni kellene, és erre jó alkalom volna a fogyatékosügyi támogatáshoz készülő minősítési rendszer, hogy a fogyatékosügyi programmal kapcsolatos előkészítő munkába konkrét javaslatokkal tudjunk bekapcsolódni. 

 


Az ÉFOÉSZ küldöttközgyűlést tartott 2001 május 18-án az Egészségügyi Minisztériumdísztermében, amelyen elfogadták a szövetség közhasznúsági jelentését, a felügyelő bizottság jelentését, továbbá a 2001. évi munka- és költségvetési tervet. Egyesületünk nevében Kruppáné Fejes Máriát, számvizsgáló bizottságunk tagját delegáltuk. 

 


Egyéb hírek 

Információs szolgálat a sérültekért 

A Kézenfogva Alapítvány javított, bővített kiadásban jelentette meg Regiszter 2000 című kiadványát, amelyben közzéteszi az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi intézmények és civil szervezetek címlistáját. Az alapítvány új információs szolgálata belföldi tarifával hívható, kék számon érhető el: 06-40 200-320. Az érdeklődők a telefonon tájékoztatást kaphatnak az értelmileg és halmozottan sérült emberek fejlesztéséről, érdekvédelméről. A szám hétfőn 13-17, szerdán és pénteken 9-13 óráig hívható. 

A Regiszter 2000 megrendelhető utánvéttel az alapítvány információs szolgálatánál vagy a (1) 217-8115-ös fax-számon ill. 
e-mailben: kezenfogva@c3.hu 
(Forrás: Heti Válasz 2001.04.27. ill. Kapaszkodó, 2001/1) 

 


Otthonteremtés autistáknak 

Lakóotthon épül Győrben és környékén élő autisták részére. Pér önkormányzata egy mindszentpusztai építési telekkel, a győri Rotary Klub pedig pénzadománnyal járult hozzá a “Mit tehetek érted” Autizmus Alapítvány és a Szülőklub által kezdeményezett építkezéshez. 
(Forrás: Heti Válasz, 2001. 05. 04.) Az Alapítvány, – egyébként tagszervezetünk – elérhetősége: 9024 Győr, Bartók Béla út 38. Tel.: (96) 439-741 

 


Megalakult a FESZT 

2001. március 21-én négy fogyatékosokért tevékenykedő szövetség létrehozta aFogyatékossággal Élő Emberek Szervezeteinek Tanácsát. A tanács tagjai között van az ÉFOÉSZ is melynek egyesületünk is tagja. A tanács tagjainak szándéka szerint ezentúl közösen, egységesen lépnek fel a fogyatékosokat érintő ügyekben, összehangolják belső és külső kommunikációjukat, valamint egységes álláspontot képviselnek majd az összes fogyatékossággal érintett érdekeinek képviselete során. (Forrás: Kapaszkodó, 2001/1) 

 


Jogszabályok változása 

A fővárosi közgyűlés rokkantpolitikai referensétől, Zalabai Gábortól ismét megkaptuk a fogyatékos embereket érintő jogszabályokat illető változások gyűjteményét. Két, fogyatékosokat is érintő változás: 

1. A KRESZ lehetővé teszi a mozgáskorlátozottaknak az ingyenes parkolást parkolási övezetekben is. (28/2001. /II.15./ kormányrendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. /II.15/ KPM-BM együttes rendelet módosítására.) 

2. Az oktatási miniszter megváltoztatta a szakértői bizottságokkal kapcsolatos rendeletet. (4/2001 /I.26/ OM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról.) Az érdeklődők ezzel kapcsolatban hívják alelnökünket, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erikát a (60) 331-817 mobilszámon. 

 


A felzárkóztatásért 

Áprilisban megjelent a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány első Hírlevele. Hasznos, bár kissé megkésett információk találhatók benne, elsősorban pályázati kiírásaikról. A közalapítvány információi megtalálhatók, pályázati adatlapjaik letölthetők az interneten a 
www.kozalap.matav.hu honlapról. 
A honlapon olvashatók azok a speciális szakiskolai modulok, amelyeknek kidolgozására egyik korábbi pályázatuk keretében került sor. A közalapítvány telefonja: (1) 302-3006, (1) 302-3007, (1) 473-0977. 
e-mail: kozalap@matavnet.hu

Szerkesztette:  Kocsis Alajos