Júniusi hírlevél

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

 

Tagdíj – előfizetési díj

 

A 2003. március 8-án megtartott közgyűlés az alábbiakban határozta meg a 2003-ban fizetendő tagdíjak mértékét: 2003. január 1-jétől az egyéni tagdíj minimum 1800 Ft/év, a szervezeti tagdíj 3000 Ft/év. A tagdíjak tartalmazzák az Esőember előfizetési díját is 2003-ra. A tagdíjak befizetésének határideje 2003. március 31. volt. Az Esőember előfizetési díja 2003-ra 1000 Ft/év. Kérjük azon tagjainkat, valamint előfizetőinket, akik még nem rendezték díjbefizetésüket, a kiküldött csekken szíveskedjenek hátralékukat mielőbb átutalni! Elveszett csekket kérésre készséggel pótolunk.

Telefon: (06-1) 405-4731. 


 


 

Kézbesítési anomáliák

 

Folyóiratunkat, hírleveleinket, meghívóinkat nyomtatványként szoktuk postázni. Előfordul, hogy a hónapok, évek óta változatlan címre küldött küldeményeink “Címzett ismeretlen”, “Elköltözött, Utánküldést nem kért”, “Cím elégtelen” stb. megjegyzésekkel érkeznek vissza. A következő hónapban viszont általában sikeres a kézbesítés (ugyanarra a címre!). Ha van telefonja előfizetőnknek, egyéni tagunknak, akkor sikerül tisztázni a posta tévedését, és a küldeményt ismét postázzuk. Sok esetben viszont nem tudunk kapcsolatba lépni a címzettel telefonszám hiányában. Kérjűk, esetleges címváltozásukról feltétlen értesítsék egyesületünket! Ha a múltban nem kaptak volna folyóiratot, hírlevelet, kérjük, jelezzék levélben vagy telefonon! A hiányzó számokat szívesen pótoljuk. Telefonszámunk: (06-1) 405-4731. 

 

 


 

Üdűltetés 

 

Háromszázmillió üdültetésre – adta hírűl még 2003. április 11-én awww.vilaggazdasag.hu honlap. 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az idén csaknem 300 millió forinttal támogatja a rászoruló idősek, családok, és fogyatékkal élők csoportos üdüléseit. Az állami hozzájárulás maximális összege idén fejenként 15 ezer forint, de most önrészt nem kell hozzátenni. A kérelmeket a rászorulóknak a Nemzeti Üdülési Szolgálat megyei és fővárosi irodáiba kell eljuttatniuk, várhatóan május végétől. 

 

 


 

Egyesületünk az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium rendkívűli, rövid határidőre szóló meghívásos pályázatán, szociális célú csoportos üdültetési támogatásban részesül 2003-ban. A pályázaton elnyert összeg összesen 1 millió 833 ezer Ft, amelyből 900 ezer Ft-tal a fogyatékosok szakmai programot tartalmazó, csoportos üdültetése támogatható. 750 ezer forintért a csoportos üdültetés feltételeinek megfelelően üdülési csekk váltható. (Csoportos üdülésnek számít a legalább tízfős, többnapos, a civil szervezet által szervezett belföldi üdülés. Üdülési csekk a Nemzeti Üdülési Szolgálattól vásárolható, ám a csoportos üdültetésre vonatkozó támogatási elvnek, továbbá az üdülési csekkre vonatkozó általános szabályoknak kell megfelelni.) A fennmaradó összeg az üdülés szervezési költségeire, ill. az egyesület ezzel kapcsolatos, számlával igazolt működésére fordítható. Tekintve, hogy a költségvetési tervet a támogatási szerződés mellékleteként postafordultával vissza kellett küldenünk, elsősorban tagszervezeteinktől kértünk a fenti feltételeknek megfelelő üdültetési programot. Így az alábbi szervezetek támogatása tervezhető 2003-ban: Autista Segítő Központ, Gyöngyös (Gyöngyöstarjánban 14 felnőtt, 20 gyermek, 5 kísérő), Babszem Jankó Közhasznú Alapítvány (Kemence, 9 felnőtt, 11 gyermek), Esőemberek Dunaújvárosi Egyesűlete (Harkány, 21 felnőtt 19 gyermek). Ez a megelőlegezett lehetőség egyesületünknek mint országos ernyőszervezetnek. 2004-ben már mint önálló fogyatékossági ágat képviselő közhasznú szervezet, előre tervezhetően kerülünk a pályázók körébe. Mindenesetre úgy gondoljuk, az eddigi lehetőségekhez képest ez minőségi előrelépés az üdültetés terén. Az egyesület elnöksége ezért az üdültetés területén többéves tapasztalattal rendelkező vezetőségi tagot, Kálmánné Tóth Mónikát (Dunaújváros) bízta meg az üdülési szabályzat kidolgozásával és a 2003-as űdűltetési program lebonyolításával. 

 

 


 

HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL 

 

Kórház: javaslatokat várunk 

 

Széplaki Mirjam, a Kórházi Felügyelőtanácsba delegált képviselőnk tájékoztatott bennünket, hogy a felügyelőtanácsban változás állt be. Az eddigi elnök lemondott. “Számunkra fontosabb – írja Mirjam -, hogy igyekszem elérni: a felnőtt autisták mellett is maradhasson bent a hozzátartozó, a kórházi tartózkodás idején, és ennek finanszírozását az OEP vállalja el. Ha ez itt sikerül, akkor máshol is gyakorlattá válhat. A javaslatot pozitívan fogadták, következő alkalommal visszakérdezek rá, hogy áll az ügy. Ha van olyan javaslat, vagy igény a szülők részéről, amely reális, megvalósítható és valóban segítséget jelenthet betegség idején, akkor jó lenne, ha ez most felbukkanna. Talán az Esőemberben meg lehetne kérdezni a többieket, lehet, hogy van olyasmi, ami a jelenlegi körülmények között véghezvihető.”

A javaslatokat várjuk a szerkesztőség címén (1161 Bp. Kossuth L. u. 16.) 

 

 


 

Egy tragikus esetről is tájékozatott minket Mirjam. Egy fiatal autista lány meghalt egy vidéki kórházban, mert autizmusából kifolyólag az előírt kezelés során nem működött együtt az ápoló személyzettel. (Milyen jó lett volna, ha édesanyja mellette lehetett volna! – K. A.) “Ilyen esetben a hozzátartozó is kezdeményezhet törvényszéki boncolást. Ez az eljárás részletesen dokumentált, tanúk előtt, a kórháztól fűggetlen szakértőkkel végzett vizsgálat, amelynek eredményét a hozzátartozók is megkapják. Az anyával ezt megbeszéltük, és úgy tűnik törvényszéki boncolás lesz. Az eredménytől függ a kórház felelőssége, innentől kezdve, azt hiszem, ügyvédre lesz szükségük.” 

 

 


 

Taglétszám 2003 

 

2003. első félévében újabb 14 család és két szervezet kérte felvételét egyesületünkbe. A kérelmeket az egyesület vezetősége, illetve elnöksége elfogadta. Így lapzártakor 405 család, illetve szakember (1024 egyéni tag) és 35 szervezet tart fenn direkt tagsági viszonyt az Autisták Érdekvédelmi Egyesűletével. Elmondhatjuk, hogy így az autizmussal érintett kör mintegy 60-65 százalékával tartunk közvetlen, napi kapcsolatot. 

 

 


 

Költségeink fedezete 

 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az értelmi fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek a 2003-as működési költségek támogatására kiírt pályázatára az Autisták Érdekvédelmi Egyesűlete mint ernyőszervezet valamennyi tagszervezetének elkűldte a pályázati adatlapot és mellékleteit. A felkínált lehetőséggel hét tagszervezet tudott élni, így a tavalyi évhez hasonló nagyságban igényelhettünk támogatást. Az egyesűlettel közösen pályázó szervezetek: Aut-pont – Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány; Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete; Egri Autista Alapítvány; Flóra Alapítvány; Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (Székesfehérvár); Esőemberekért Egyesűlet (Tata); Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány. Az igényelt támogatási összeg összesen 13 044 000 Ft. Az egyesület és a pályázó szervezetek 2003-ra tervezett működési költsége összesen 70 644 000 Ft. 

 

 


 

EGYÉB HÍREINK 

 

VI. Közép-európai Szakmai Nap 

 

Az Autizmus Alapítvány (közismert nevén Kutatócsoport) április 5-én tartotta hagyományos szakmai napját Módszerek és eszközök az autizmus spektrum zavarok diagnosztikájában címmel. A megnyitóban Gy. Stefanik Krisztina pszichológus, az Autizmus Alapítvány munkatársa elmondta, hogy Magyarországon az autizmus ellátórendszerében regionális komplex centrumokra volna szűkség. Komoly kihívást jelent az autistát nevelő családok életminőségének javítása is, hiszen – felméréseik szerint – Magyarországon ma 40 ezer autista él. Megállapította, hogy ez a szakmai nap hiánypótló konferencia, mert a diagnózis, és nem a címkézés, valamint a megfelelő irány megtalálása a fontos az ellátás szempontjából. Ezért a Kutatócsoport kizárólag tudományosan megalapozott módszereket alkalmaz. Vendégelőadó Ann Le Couteur professzor asszony volt a New Castle-i egyetemről. Egy munkabizottság elnökeként munkatársaival egyűtt ő dolgozta ki Angliában a Nemzeti autizmus terv gyermekek részére című jelentést, amely klinikai útmutató az autizmus spektrum zavarokban érintett óvodás- és iskoláskorú gyermekek diagnosztizálására, felmérésére, utánkövetésére és korai fejlesztésére. (Kapcsolatfelvétel: www.nas.org.uk). Diagnosztikus vizsgálat és követés címmel dr. Balázs Anna ismertette a Kutatócsoport módszereit és a használatos segédeszközöket az ambulancia munkájában. 

 

 


 

Gyógyító nevelés 

 

A fogyatékos és sérült gyermekekért alapított Magyarországi Camphill Egyesület május 24-25-én tartotta bemutatkozó konferenciáját, amelynek célja a gyógyító nevelés hazai szakemberekkel, szülőkkel történő megismertetése volt. Ma a világon már 80 Camphill otthon és több mint 120, azonos elvi alapokon működő gyógyító központ található. A gyógyító nevelés célja, hogy az élet lelki és gyakorlati aspektusaiból kiindulva egységes oktatási, ökológiai és terápiás rendszert alkosson, mely az egészséges lelki és testi fejlődés alapjait adja meg. A Camphill otthonokban a fogyatékos vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeket és felnőtteket teljes személyiségük fejlődésére koncentrálva próbálják visszavezetni a társadalomba. A Camphill otthonokban autista gyerekek is élnek. A konferenciát dr. Kovács Gábor főosztályvezető (ESZCSM) nyitotta meg. Előadók voltak dr. Mesterházi Zsuzsa főiskolai tanár, dr. Szőke Henrik antropozófus orvos, valamint Walter Krűck, a berlini Lebensgemeinschaft Alt Schönow otthon vezetője, valamint Reinhold J. Feath, a Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl terapeutája. Kapcsolatfelvétel a Magyarországi Camphill Egyesülettel a camphill@enternet.hue-mail címen lehet. Az egyesület vezetője Halász Zsuzsa. 

 

 


 

Távmunka – programiroda 

 

A kormány “Esélyt a jövőnek” programja a gazdaság- és társadalompolitikai célokkal, az információs társadalom megvalósításával és munkahelyteremtési célkitűzéseivel összhangban kiemelt szerepet szán az atipikus munkavégzésnek, ezen belül a távmunkának. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a távmunkaprogram kormányzati feladatainak elősegítésre 2002. október 1-jétől létrehozta a Távmunka Programirodát. A minisztérium szakmai kontrollja mellett működő programiroda részt vállal a távmunkával kapcsolatos kormányzati feladatok, pályázatok kimunkálásában. A programiroda célja, hogy olyan gazdasági és társadalmi feltételrendszer alakuljon ki, amely előmozdíthatja távmunka tömeges elterjesztését. 

Elérhetőségűk: Képes János irodavezető, tel.: (06-1) 347-4049, (06-30) 535-3685, fax: (06-1) 347-4050, e-mail: kepesj@bmik.hu. Szabó Gábor Mihály távmunka tanácsadó, tel.: (06-1) 347-4040/312. mellék, fax: (06-1) 347-4050, e-mail:szabog@bmik.hu. Arndorfer Teréz szervező

tel.: (06-1) 347-4040/312. mellék, fax: (06-1) 347-4050, e-mail: aterez@bmik.hu

Néhány távoktatott szakma: 

  • Dajka 31 8999 01 5320
  • Gyógypedagógiai asszisztens 54 1499 01 3415
  • Szociális asszisztens 54 8933 02
  • Szociális gondozó és ápoló 33 8933 02 3313
  • Szociális gondozó és szervező 54 8933 02 3319 

(Forrás: Sorstárs hírlevél 2003. április 26.) 

Szerkesztette: 
Kocsis Alajos