Hírek

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elosegíto állami támogatásról szóló kormányrendelet koncepciójának tervezetét. A vitairat elérhető a tárca honlapján (www.fmm.gov.hu). Az új jogszabály megalkotásának célja a nyílt munkaerő-piaci integrációval, a védőfoglalkoztatással és a szociális foglalkoztatással szembeni minőségi elvárások megfogalmazása. A szakmai anyag feltárja a jelenlegi támogatási rendszer működésében mutatkozó problémákat; indokolja a változtatás szükségességét és területeit, valamint bemutatja a tervezett koncepciót. A vitairathoz kapcsolódó véleményeket, elképzeléseket avelemeny@fmm.gov.hu e-mail címre küldhetik el.

 


 

Az ESZCSM honlapján a magyarországi társadalom jelenlegi helyzetérol, és a legégetobb szociális problémáiról olvashatnak. Az írás címe: Jelentés a társadalom szociális helyzetérol és a szociális védelmi rendszerrol. A Jelentés, bemutatva a szociális védelmi rendszer gondjait, javaslatokat tesz azok megoldásári irányaira. A szerzok döntoen a KSH és az ESZCSM által készített elemzésekre támaszkodtak, felhasználva az e témakörbe tartozó legfrissebb kutatásokat is. A szociális védelmi rendszerre vonatkozó megállapítások összeállításánál felhasználták a SZOLID projekt eddigi munkája során összegyűjtött szakértői tanulmányokat, véleményeket.

 

 


 

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium weboldalán a civil szervezetek regisztráltathatják magukat. Munkájuk bemutatása, címük megadásán kívül programjaikat közölhetik a civil szervezek eseménynaptárában. Eddig 160 civil szervezetről olvasható információ a weboldalon. A regisztráció kiterjed a gyermek-, és ifjúságügyekre, a sportügyekre, a kábítószer elleni koordinációra és a fogyatékos ügyekre is.

 

 


 

Országos akadálymentesítési kampányt indít a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete (ÖNÉ). Ennek során az ország minden polgármesterével fölveszik a kapcsolatot, és felajánlják segítségüket, hogy legalább egy, példamutatóan elkészített akadálymentes épület legyen a településen. Ezzel a gesztussal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy az önkormányzatok eleget tehessenek akadálymentesítési kötelezettségüknek, melynek határideje 2005.

Az ÖNÉ figyeli az akadálymentesítésre kiírt pályázatokat, erre sarkallja az önkormányzatokat is, ugyanakkor kéri az illetékes tárcák minisztereit is, hogy írjanak ki pályázatokat akadálymentesítésre.