Elmaradt köszönet a hallásterápiáért…

Az Esőember előző számában Hallásterápia eredményekkel* címmel összefoglaló cikk jelent meg a Phare-projekt lebonyolításának fontosabb állomásairól és annak eredményeiről.

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a hallásterápia hazai bevezetését neves szakemberek és lelkes támogatók segítették. 

A beszámoló végén egy külön rovatban köszönetet mondtunk minden segítőnknek, de sajnos itt nem olvashatták két olyan ember nevét, akik a projekt fontos közreműködői voltak és munkájukkal hozzájárultak a program sikeres megvalósulásához. 

Ezúton szeretném eme hiányosságot pótólni és külön köszönetet mondani Ébner Gyulának, aki jelentős részt vállalt a szakmai munkában és nagy segítséget nyújtott a program technikai lebonyolításában is. 

Köszönet illeti dr. Dörnyei Józsefet, aki a magyarországi hallásterápia ügyét egy olyan kiváló pályázat megírásával segítette, amelyet az Európai Közösségek magyarországi delegációja Phare-támogatásra méltónak talált. 


Papp Beáta

*
Esőember 2000. IV. évf. 4. szám  Hallásterápia eredményekkel