Egy régiós civil szervezet

Az AURA Egyesületnek sok célja van. Az egyik: hogy a régióban ütőképes egyesületet hozzon létre, amelyik összefogja a térség többi, hasonló célú civil szerveződését. A 2002-ben bejegyzett egyesületet szülők alapították, hogy közösen lakóotthont hozzanak létre. Jelenleg klubot tart fenn a fiataloknak, pályázati pénzből krízisellátást szervez, és ősztől szülőfórumot indít. Ezzel egy időben, több közép-magyarországi civil szervezettel együtt létrehozzák a Közép-magyarországi Autizmus érdekképviseleti Fórumot, amelyet KAF-nak kereszteltek. 

Húsz évvel ezelőtt, a civil szervezetek megalakulásának kezdetekor, mindenki azt remélte, hogy a szervezetek megerősödnek, hallatják a hangjukat, és markánsan érvényesítik az érdekeiket. Nem egészen így történt. Minden civil szervezetet maroknyi ember alapított, és hiába nézegettek hátrafelé, nem sorakoztak föl mögöttük az érintettek. Ám egyre többször hallhatták az ő elégedetlenkedő szavaikat. Mindez akkor jutott eszembe, amikor Vadasné Tóth Máriával, az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület elnökével beszélgettem. Mária, vagy, ahogy mindenki hívja Marika, külkereskedelmi főiskolai diplomáját hagyta veszni, hogy autista fia fejlesztését meg tudja oldani. A fiú közben felnőtt, most éppen a Kodolányi János Főiskola 4Cut Stúdiójában tanulja a filmkészítést, és nyílt munkaerő-piaci körülmények között sikerült elhelyezkednie.

Az AURA egyik célja – ami egybe esik az Autisták Országos Szövetségének törekvésével is -, hogy a régióban létrehozzon egy ütőképes egyesületet, amely összefogja a térség többi, hasonló célú civil szerveződését. A 2002-ben bejegyzett egyesületet szülők alapították, hogy közösen lakóotthont hozzanak létre. Ez a célkitűzés azóta sem változott, ám amikor 2005-ben Marika lett az elnök, akkor átgondolták a lakóotthoni koncepciót, azt, hogy önmagában a lakóotthon a normatív állami támogatással, a havi térítési díjjal együtt sem képes megállni a lábán. Mára már kész, komplex, teljes életre szóló megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkeznek, aminek ha minden eleme elkészül, akkor a lakóotthon csakugyan fenn tudja tartani magát. “Csak” a kezdő pénz hiányzik.

A nagy ívű tervek megvalósításához első lépcsőben az operatív ügyek intézésére részidőben külön embert vettek fel az AOSZ támogatásával, Kissné Miklós Katát, az AOSZ ideiglenesen helyet is biztosít az egyesületnek. Miklós Kata afféle mindenes: ha kell, titkári feladatokat lát el, ha kell pályázatot ír, szülőfórumot szervez. Kétéves kislánya van, az autizmusban nem érintett, de szociális munkás végzettsége eleve érzékennyé teszi az ilyen ügyek iránt. Később az ELTE-n szociálpolitikusi diplomát is szerzett.

A nulláról indultak. Az NCA működési pályázatán először 100 ezer forintot nyertek, aztán 200 ezret, idén már 400 ezret. Ez az első év, hogy az NCA egy programjukat is támogatja, ennek köszönhetően októberben megalakulhat a fentiekben említett KAF. A KAF programjának egyik része az a szervezeti felmérés, ami alapja lesz egy könnyen kezelhető információs adatbázisnak, a másik része pedig az a Regionális cselekvési terv, amely az ellátatlan szükségleteket gyűjti össze a civil szervezetek vállalásaival. Ez a későbbi, közös lobbitevékenység alapja. A munkában együttműködő partnerük az AOSZ és a Flóra Alapítvány.

További jó hír, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatán – az AOSZ támogatásával – egymillió forintot nyertek, amiből két programot valósítanak meg: a krízisellátást és a Szülőfórumot. A krízisellátásnál a szakember telefonon és a fogadóóráján is várja a tanácstalan, nehéz helyzetben lévő szülőket. (A telefonszámot, az időpontokat és a helyet Hírlevélben közöljük, de az AOSZ honlapján is megtalálható lesz.) A szülőfórum minden hónap harmadik péntekjén, a Mozgássérültek Állami Intézetében lesz, 17 órai kezdéssel. Az előadásokban ismert szakemberek olyan kérdésekről szólnak, amelyekről ritkán merünk őszintén beszélni. Az első előadást szeptember 19-én dr. Kálmán Zsófia, gyermekgyógyász-főorvos, orvos-jogász, a Bliss Alapítvány kuratóriumi elnöke tartotta Autista a családban címmel. Hamarosan elkészül az egyesület honlapja1 is:  
www.auraegyesulet.hu , és az éppen aktuális előadásokról onnan is tájékozódhatnak.

E munkák közben továbbra is működik az AURA fiataloknak indított Asperger Kortárs Klubja. (Erről már hírt adtunk az Esőember 2006. júniusi számában.) Most a XII. kerületi Virányosi Közösségi Házban találkoznak havonta, minden második és negyedik vasárnapon. Nagy öröm, hogy a klub tagjai közül többen is dolgoznak az Ability Parkban. Marika nem mondja, de gyanítom, hogy a munkába álláshoz szükséges önbizalom, önállóság megszerzésében szerepe volt a klubban folyó intenzív életnek is. Az Aura nemcsak a fiatalokat, hanem azokat is szeretné felkarolni – akár klub, akár más szervezeti formában -, akik felnőtt korukban kapták meg diagnózisukat.

Csupa jó dologról beszélgettünk, és Marika arcán végig ott volt a mosoly, ami csak akkor tűnt el egy pillanatra, mikor azt kérdeztem, hogy hány szülő segíti munkájukat. Sokan szeretnének, mondja, de mint tudjuk, kevesen tudnak a szülők közül aktívan közreműködni – ez az autizmussal sajnos velejár. Ennek ellenére az Aurában bíznak abban, hogy egyre többen tartják fontosnak a szervezett autistaellátás létrejöttét, és mind többen tudnak bekapcsolódni a munkába. Az AURA minden tenni akaró szülőt, szakembert, pártolót vár a soraiba. Nem maradnak munka nélkül.


Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007-ben adójuk 1%-ával támogatták munkáját. A felajánlott 76 ezer forintot az Asperger Kortárs Klub működésére fordították.

1Az AURA Egyesület honlapja e cikk megjelenésekor még nem működött, de az on-line változatban a megjelenését követő bármikori elérhetőség kedvéért a hivatkozást aktív állaptban hagytuk. Ha nem működik, kérjük, próbálják későbbi időpontban! Türelmüket köszönjük!

A honlap-adminisztrátor.