Egy kiadó bemutatkozik

Márciusi számunkban bemutattuk Melanie Bös Gyermeklélek – Egy autista kislány története című könyvét. A kötet gondozója, a Kláris Kiadó, azzal a kéréssel fordult hozzánk (mert a kiadót nem tüntettük föl), hogy ezt pótoljuk. Szívesen tettünk eleget kérésüknek, mert az az ismertető, amit küldtek, Székely György pályáját mutatja be, akinek munkássága az autizmus kérdéskörét is magában foglalja. Az alábbiakban tehát a kiadó ismertetőjét olvashatják.

 

Az európai modern ember számára Rudolf Steiner antropozófiája a megismerés egy lehetséges útját mutatta meg. Azóta is születtek olyan emberek, akik ezen a területen kutatásokat folytattak, és kutatásaik eredményeit az emberek elé tárják: többek között Massimo Scaligero és Székely György.

 

Székely György (írói nevén Georg Kühlewind) 1924-ban született Budapesten, értelmiségi, több nyelven beszélő családban. Fiatal korában érdeklődési körébe tartozott az irodalom (Rilke, Thomas Mann, Hölderlin), a mitológia (Kerényi Károly), a pszichológia (hamar megismerkedett Freud és Jung műveivel) és a zene (19 éves koráig zongorázott, zongoraművésznek készült).

 

A második világháborúban Buchenwaldba került zsidó származása miatt. 1945-ben beiratkozott a Műszaki Egyetemre, amelynek elvégzése után az egyetemen maradt. 1988-ig, nyugdíjazásáig, itt dolgozott professzorként, kutatóként a fizika-kémia tanszéken – több találmány köthető a nevéhez. Kutatói tevékenysége révén jutott el külföldre is, ahol jelentős, szellemtudománnyal foglalkozó személyiségekkel ismerkedett meg.

 

A hetvenes évektől kezdődően gyakran tartott előadásokat külföldön, eleinte Európában, majd az utóbbi időben egyre gyakrabban az Egyesült Államokban is. Kb. 25 könyve jelent meg nagy példányszámban és több kiadásban (német nyelven írja őket), amelyeket számos nyelvre lefordítottak (megjelent többek között angol, spanyol, grúz, francia stb. fordításban).

 

Jelenleg is aktív; az év nagy részét külföldön tölti, előadásokat tart Amerikától Ausztráliáig. Nézeteit, gondolatait, munkáit figyelemmel kísérik, nevét ismerik, nézetein hevesen vitatkoznak. Most legújabb könyvén dolgozik, amelyet ezúttal angol nyelven jelenik meg. Fő témája az emberi gondolkodás, a figyelem; az utóbbi években pedagógiai problémákkal is foglalkozik, különös tekintettel az úgynevezett nehezen kezelhető (autista, hiperaktív) gyerekekre.

 

Kiadónk megítélése szerint Székely György könyvei forradalmian újak, és számos területen újfajta, időszerű megközelítéseket mutatnak az európai gondolkodásban nevelkedett embereknek. Az ember általános megbetegedésének korában a szerző pedagógiai vénával képes megmutatni a gyógyulás egy lehetséges útját. A hatalmas életműből 9 könyvet választottunk ki, hogy ezek a magyar nyelvű olvasóközönséghez is eljuthassanak.

 

Ezek a könyvek a következő nagy témaköröket érintik:

 

  • a figyelem iskolázása, tudati gyakorlatok, meditáció
  • pedagógia
  • nyelvészet, logosz
  • teológia, vallás
  • szellemi irányzatok (antropozófia, zen-buddhizmus, Aquinói Szent Tamás)

 

A kiadó boldogan vállalkozik arra, hogy az olvasók megismerési úton szerzett tapasztalatait továbbítsa a szerzőnek, erre a szerző is kéri olvasóit. Örömmel veszünk továbbá minden terjesztéssel, megjelenéssel, hibával kapcsolatos észrevételt, ötletet, segítséget is. Célunk, hogy a könyvek további kiadásai és az újabb megjelenések tökéletesebbek legyenek: hálásak vagyunk a javító észrevételekért.

 

Kívánjuk, hogy a könyvek elérjék céljukat – jó olvasást!

 

A kiadó minden munkatársa nevében:

 

Lendvay Miklós 
felelős kiadó

 

Iroda és postacím: Kláris Kiadó és Művészeti Műhely, 1027 Budapest, Erőd u. 10. 
A kiadó által megjelentetett könyvekről, rendezvényekről bővebb információ található a kiadó honlapján: www.klaris.hu 
E-mail címeink: aletheia@klaris.hu, kiado@klaris.hu