Diagnosztika más szereplőkkel

Fáradhatatlan vezetőnk segítségével néhányunknak arra is lehetősége nyílt, hogy látogatást tegyünk egy diagnosztikai intézményben. Nem specifikus autizmusdiagnosztikai központban jártunk, az autizmusdiagnosztika szerves része egy nagy fővárosi kórház

gyermek-fejlődésneurológiai egységének. Megtisztelő volt számunkra, hogy érkezésünk hírére a főorvosasszony összehívta a diagnosztikus team résztvevőit, az osztályon dolgozó gyógypedagógusokat, pszichológusokat, az osztályvezető nővért, és jelen voltak az intézményben tanuló hallgatók is.

A diagnosztikus munka szemlélete, a diagnosztikus folyamat lényegében nem tér el a specifikus intézmények itthoni gyakorlatától. A folyamat egyes elemeire azonban lényegesen több idő jut a hazai gyakorlattal összehasonlítva. Külön alkalommal találkozik a részletes fejlődési anamnézist felvevő orvos vagy pszichológus a családdal, majd több alkalommal zajlik a gyermek megfigyelése, informális és formális vizsgálata. Minden esetben megtörténik a gyermek rutin orvosi, neurológiai vizsgálata is, amelyet csak célzottan, a tünetektől, vizsgálattól függően egészítenek ki orvosi, laboratóriumi, eszközös vizsgálatokkal.Elgondolkodtató és a hazai gyakorlatra nézve megfontolandó információ volt, hogy a team orvosi részében elsősorban gyermekorvosok és gyermekneurológusok vesznek részt. Miközben a hazai gyakorlatban kizárólag a gyermekpszichiátriai diagnózis elfogadott, ebben a diagnosztikai egységben – és jellemzően a portugál gyakorlatban – csak speciális gyermekpszichiátriai nehézségek, differenciáldiagnosztikai kérdések és gyógyszeres kezelés esetén vesz részt gyermekpszichiáter a teamben.

Dr. Simó Judit