Bemutatkozás

Új egyesület alakult, pontosabban régi-új, hiszen az Élet-esély Egyesület jogutódja a lakóotthonnal kapcsolatban az Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítványnak. Az egyesületet azok a szülők alapították, akik gyermeküket kiscsoportos lakóotthonban akarják elhelyezni. Az alapítók között van egy gyógypedagógus is, és újabban az otthon lakói is az egyesület tagjai. “Az egyesületi forma előnyökkel és hátrányokkal is jár: mögöttünk nem áll valamilyen nagyobb szervezet, intézmény, és persze a tapasztalatlanságból is származnak bajok, viszont előny a teljes egyenlőség a döntéseknél és a munka elvégzésekor is.” – áll bemutakozó internetes oldalukon. 

Az egyesület 1999 júniusában 208 négyzetméteres, kertes házat vett. Ehhez hozzásegítette őket a Kézenfogva Alapítvány pályázata. A hatéves ingatlanban kiscsoportos formában fogyatékos otthont létesítettek, nemcsak az autistáknak, hanem más fogyatékosoknak is. A lakókat gyógypedagógiai, pszichológiai szakvélemény alapján választották ki, olyanokat, akik alkalmasak az együttélésre. Az otthont gyógypedagógus vezeti. A lakóotthon programjának egyik legfontosabb eleme a munkavégzés: Méghozzá az a fajta munka, amelyikkel megvalósítható az integráció, a környező települések lakóihoz való kapcsolódás. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a munkával hozzájárulhatnak az otthon fönntartásához. “Az általunk létrehozott és működtetendő otthonban a lakók szoros közösségben élnek, ahol mindenkinek megvan a saját fontos szerepe, helye. Ahol olyannak fogadják el amilyen. 

Az otthon életében minden lakó egyéni adottságai, képességei és önkéntes vállalásai szerint vesz részt. A lakókat az őket érintő döntésekbe bevonjuk, segítséggel életkörülményeik kialakításában is részt vesznek, és lehetőséget kapnak a tőlük telhető legönállóbb életvezetésre.” Nagy gondot fektetnek az egyéni fejlesztésre is, ami kiterjed az önellátás minden területére. A lakók bekapcsolódnak az otthon mindennapi életébe, azaz a háztartási munkákból is kiveszik részüket.A szociális viselkedés fejlesztésében szakemberek segítenek. A foglalkozásokba terápiás jellegű programokat is beiktatnak, amelyek az egyén fejlődési üteméhez alkalmazkodnak (egyéni fejlesztés). A zeneterápia, a gyógytornász segítségével végzett korrekciós gyakorlatok, a kézművesség (célja a finommotorika javítása; a figyelem, az emlékezet fejlesztése; az alkotó munka öröme) mind a fenti célt szolgálják. 

Aki kiváncsi a Kozármislenyben létesitett otthonra, és van internete, ezt az internetes honlapot keresse:

www.eletesely.hu

A kozármislenyi otthonnak e-mail címe is van: info@eletesely.hu

Aki pedig a hagyományos úton akarja fölvenni a kapcsolatot, az írjon levelet, vagy telefonáljon: 

Márász Alice 
Cím, telefonszám a szerkesztőségben