Az Önálló Életért Alapítvány felhívása

Az Önálló Életért Alapítvány egyik legfobb célja, hogy összegyűjtse azokat az információkat amelyek a fogyatékkal élő emberek és a hozzátartozóik mindennapi életvitelét segítik. Ezeket a tudnivalókat szeretnénk széles körben ismertté tenni, eljuttatni az érintettekhez, hozzátartozóikhoz, illetve a velük foglalkozó szakemberekhez. 

Tesszük ezt, mert gyakran tapasztaljuk, hogy az érintett családok sokszor alapvető jogaikkal sincsenek tisztában. Egyetlen intézménytípusban sem kapnak teljes körű felvilágosítást az őket érintő jogokról, kedvezményekről, juttatásokról. Így fordulhat elő, hogy egy anya, aki súlyosan sérült gyermeket nevel, a gyermek 14 éves korában tudja meg, hogy az ortopédcipőre jogosult. Sokan nem tudják, hogy a rokkantsági járadékot kérni kell, és még hosszasan sorolhatnám a példákat.

A tudnivalók hozzáférhetősége érdekében úgynevezett “kézbe adható” információs lapokat készítünk, amelyek részletes tájékoztatást adnak a fogyatékkal élők kedvezményeiről, juttatásairól. (Ki, milyen feltételek mellett jogosult az adott kedvezményre, juttatásra. Ki nem jogosult. Mely ellátási formák zárják ki, illetve nem zárják ki egymást stb.) 

Magam is súlyos mozgássérült vagyok és a szociális területtel foglalkozom. Tapasztalom, hogy az élet olyan változatos és szerteágazó problémahelyzeteket tud teremteni a fogyatékkal élők körében, amelyekre gyakran a legfelkészültebb szakemberek sem gondolnak. Fontosnak tartom, hogy ezeket összegyűjtsük, tipizáljuk, a szükséges ismereteket közzé tegyük.

Arra kérjük a fogyatékkal élőket – a mozgás-, hallás-, látás-, értelmi-, beszéd- vagy halmozottan sérülteket, autistákat – a hozzátartozókat, mindenkit, aki bármilyen vonatkozásban kapcsolatban van/volt a sérült emberekkel, hogy ossza meg velünk a kedvezményekkel, juttatásokkal kapcsolatos tapasztalatait, kérdéseit.

  • Írják meg nekünk, hogy mi volt az, amit a sérült gyermekükkel, hozzátartozójukkal kapcsolatban nehezen sikerült elintézniük.
  • Mi az a kedvezmény, juttatás, amiről csak “véletlenül” szereztek tudomást.
  • Mi az, ami Önök számára problémát jelent?
  • Mit tanácsolnának azoknak az érintetteknek, hozzátartozóiknak, akik az önökéhez hasonló gondokkal küzdenek, de még nem tudják, hogy mit tegyenek? 

Levelüket az alábbi címre küldjék: 

Önálló Életért Alapítvány1, Házi Magdolna,  
7100 Szekszárd, Csokonai u. 3. IV/12.  
E-mail: infoliv@c3.hu

Köszönjük, hogy segítik a munkánkat! 

Az Önálló Életért Alapítvány kuratóriuma
Jegyzet:  
1Sérülten az Önálló Életért Alapítvány www.serulten.hu/ 
Lásd még: Júniusi hírlevél