Az Európai Fogyatékosügyi Fórum nyilatkozata: Ne a fogyatékos emberek fizessenek a válságért!

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), amely több mint 50 millió, fogyatékossággal élő európai polgár hangja, felszólítja az Európai Tanácsot, Bizottságot és a Parlamentet, továbbá más európai intézményeket és valamennyi európai állam nemzeti kormányát annak biztosítására, hogy csökkenő jövedelmeik, juttatásaik, foglalkoztatási lehetőségeik, illetve a képviseleti szervezeteinknek nyújtott támogatások csökkentése révén ne a fogyatékos emberek és családjaik fizessenek meg a világméretű gazdasági válságért. 

A válságot a világ pénzügyi intézeteinek és szabályozó testületeinek vezetői által tanúsított felelőtlen hitelezés és elfogadhatatlan gondatlanság okozta. A kormányok válasza a “hitelválságra” a bankok – pénzügyi erőforrások létrehozásával – történő kisegítése volt. Most, hogy a bizalom hiánya átterjed az általános gazdasági rendszerre is, életbevágó fontosságú, hogy ne a szegények, idős és fogyatékos emberek és családjaik fizessenek Európában a válságért. Mi már a válság előtt is törékeny és bizonytalan helyzetben voltunk, ezért reflációs megközelítést tartunk szükségesnek, több befektetéssel az akadálymentes infrastruktúra kiépítésébe, a juttatásokba, és az adókedvezményekbe, hogy ezek a társadalmi csoportok továbbra is képesek legyenek árukat és szolgáltatásokat vásárolni, és ezáltal javítani a gazdasági helyzetet.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezménye által a világ nemrég ismerte el a nemzetközi emberi jogi jogszabályi keretek kiterjesztésének szükségességét a fogyatékos személyekre. A társadalom nem engedheti meg magának, hogy gyengítse az emberi jogok, beleértve a munkához való jog és a családi élethez való jog érvényesítése iránti elkötelezettségét. Történelmünkben hosszú időn át a fogyatékos személyek voltak a “tartalék munkaerők”, akiket utolsóként vettek föl és elsőként bocsátottak el, és akiket feláldozhatónak tekintettek gazdasági válságok idején. A fogyatékos emberek, családjaik, a munkanélküliek és a szegények nem válhatnak a nem általuk előidézett válság bűnbakjaivá. A rosszabbodó gazdasági helyzet már több országban, például Írországban, Magyarországon, Svédországban és Olaszországban a juttatások csökkentésére irányuló kormányzati tervekhez vezetett.

A jelen válság tanulsága, hogy az emberekbe történő befektetés értéke sokkal fontosabb, mint a spekulatív befektetés, és a társadalom egészének a javát szolgálja, továbbá erősíti ellenállását az ilyen válságok okozta változásokkal szemben. Amennyiben szélesedik a társadalmi szakadék a hátrányos helyzetűek és a tehetősek között, ez hosszú távon többe fog kerülni a társadalomnak. Az EDF gondoskodik arról, hogy a fogyatékos emberek esélyegyenlősége és jogai a politikai napirend legfontosabb pontjai között szerepeljenek a közelgő európai választásokon.

A költséglefaragások és a tömeges munkanélküliség gazdag táptalajául szolgálnak az erőszaknak, gyűlöletbűntényeknek, aláássa a szolidaritást és a demokráciára nézve veszélyes nézetek terjedésének nyit utat. Felhívunk mindenkit, aki politikai vagy gazdasági döntéshozási felelősséggel bír, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak biztosítására, hogy a fogyatékos emberek és a szegények egyenlő elbánásban részesüljenek és az ez időben szükséges intézkedések meghozatalával biztosítsák gazdasági jólétüket. Most van az ideje az erős intézkedéseknek, hogy 2010-ben, az Európai Szegénységellenes Évben, ne a fogyatékos emberek és más egyéb, hátrányos helyzetű csoportok kerüljenek megint a politikai napirend élére.

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbi címmel: Irina Papancheva,EDF Communication and Press Officer; tel.: (+32 2) 282 46 04; Mobil: (+ 32 ) 485 64 39 93; 
E-mail: irina.papancheva@edf-feph.org

Párizs, 2008. november 16.


Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) a több mint 50 millió, fogyatékossággal élő európai állampolgár európai ernyőszervezete. Az EDF tagságába tartoznak az EU és az EGT tagállamok fogyatékos emberek érdekképviseletét ellátó nemzeti ernyőszervezetek, valamint a különböző típusú fogyatékosságot képviselő európai, nemkormányzati szervezetek, a fogyatékosügy mellett elkötelezett szervezetek és magánszemélyek. Az Európai Fogyatékosügyi Fórum küldetése, hogy az európai politikai döntéshozatali és végrehajtási folyamatokban való aktív részvétele által, biztosítsa a fogyatékos emberek számára az alapvető és emberi jogokhoz való teljes körű hozzáférést