Az Autisták Országos Szövetsége munkaterve 2001-re

2001. január 13-i Közgyűlés által elfogadva. 

 

  FELADAT: FELELŐS: HATÁRIDŐ:
1. ÜGYVITELI FELADATOK:***    
11. Banki aláírások módosítása, új jelszó magadása: ELNÖKSÉG / Kocsis A. 2001.02.15.
12. Egyesület előző évi pénzügyi elszámolása: NORMATÍV BT. 2001.01.31.
121. 2000-es függő tételek tisztázása: Szöllőssy Á. / Kocsis A. 2001.01.10.
122. 2001-es költségvetés jóváhagyása: VEZETŐSÉG / KÖZGYŰLÉS 2001.01.13.
123. Beszámoló 2000-ről: RÉGI VEZETŐSÉG 2001.01.13.
124. 2000-es évről közhasznúsági jelentés: NORMATÍV Bt. / Löffler A. 2001.05.13.
13. Tagdíjbefizetések: kiértesítés 2001-re: Kocsis A. 2001.02.15.
131. Tagdíjelmaradások rendezése: Kocsis A. 2001.03.31.
2. SZERVEZÉSI FELADATOK:    
21. Statisztika készítése a tagságról: Kocsis A. folyamatos
  Szempontok:
– rendes tagok, pártoló tagok, szervezeti tagok. 
– budapesti-tagok,
– vidéki tagok megyénként
– (fizetők-nem fizetők)
   
211. Szükségletek felmérése tagság körében: Dr. Sz-né dr. Erdős Erika 2001. tavasz
22. ASK által szervezett 2000. november 11-ei küldöttértekezlet határozatainak végrehajtása: MUNKABIZOTTSÁGOK folyamatos
221. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szakminisztériumokkal és szakhatóságokkal:    
  – Egészségügyi Minisztérium: Dr. Sz-né dr. Erdős Erika folyamatos
  – Oktatási Minisztérium + GYP. Főiskola: Faragó Ferenc folyamatos
  – Szociális és Családügyi Minisztérium: Löfflerné Orbán Györgyi folyamatos
  – Igazságügyi Minisztérium + OEP: Dr. Sz-né dr. Erdős Erika folyamatos
    ill. a MUNKABIZOTTSÁGOK által, Kocsis A.  
23. Jelenleg ismert társintézmények címlistájának karbantartása: Kocsis A. folyamatos
231. Címlista alapján szülőszervezetekkel kapcsolatfelvétel: Kocsis A. 2001.tavasz
232. Szervezeti tagként egyesületbe beléptetésük Kocsis A. 2001.ősz
233. Tagszervezetek listájának összeállítása, – prospektusba kiegészítésként beillesztése: Kocsis A. 2001.12.31.
24. 2001. évi rendezvények programja: ELNÖKSÉG folyamatos
241. Szűlőtréning 5 alkalommal Gálfi Anikó 2001.06.30.
25. Szakmai munkacsoport (SZMCS) feladat-megjelölése: ELNÖK 2001.01.13.
*26. Gyermekfelügyelet: Löfflerné Orbán Györgyi folyamatos
  – a szolgálat szükségességének felmérése:   2001.02.15.
  – a szolgálat finanszírozásának felmérése, kalkuláció elk.:   2001.02.15.
  – gyermekfelügyelők felkutatása:   2001.02.15.
  – anyagi forrás felkutatása (pályázatok, stb.)   2001.02.15.
  – diszpécser szolgálat és a működés beindítása:   felmérés után
3. TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ISMERTTERJESZTŐ FELADATOK:    
31. Ismeretterjesztő plakát terjesztése: SZMCS / Kocsis A. folyamatos
32. Tájékoztatási anyag új belépőknek: Kocsis A. folyamatos
33. Hírlevél szerkesztés és terjesztés: *** Kocsis A. folyamatos
34. Autista Info szakemberek által történő felülvizsgálata SZMCS folyamatos
341. Javított kiadás előkészítése SZMCS 2001.07.31.
342. Utánnyomás, ill. kalkuláció nyomdától Kocsis A. 2001.08.31.
37. ESŐEMBER szerkesztés, kiadás: *** SZERK.BIZOTTSÁG folyamatos
371. Laptervek összeállítása: SZERK.BIZ. folyamatos
372. Költségvetés elkészítése: lásd költségvetést 2001-re SZERK.BIZ/ELNÖKSÉG 2001.01.13.
  – évente hat szám megjelentetésének mérlegelése ELNÖKSÉG 2001.01.13.
373. Szerkesztési ügyrend: ELNÖKSÉG 2001.01.13.
374. Esőember megjelentetése: SZERK.BIZ. negyedév
375. Jogsegélyszolgálat rovat: Dr. Sz-né Erdős Erika folyamatos
4. MÓDSZERTANI FELADATOK:    
*41. Külföldi kiadványok/publicisztikák gyűjtése: SZMCS folyamatos
*42. Szakmai nap szervezése: SZMCS 2001.05.12.
43. Szakmai munkacsoport (SZMCS) működtetése:*** László Zs. folyamatos
431. SZMCS munkatervének kialakítása (mellékelve) : László Zs. 2001.01.13.
432. SZMCS költségvetésének benyújtása: László Zs. 2001.01.13.
433. PHARE-AIT hallásterápia    
434. ASK Gyöngyös    
5. TÁBOROZTATÁS:    
51. Pályázat beadása, ill. annak pénzügyi függvénye. ELNÖKSÉG 2001.03.31.
  (Az egyesület támogatja a tagszervezetek táborait és saját maga is szervez tábort) VEZETŐSÉG folyamatos
6. ESZKÖZBESZERZÉSEK / KARBANTARTÁS***    
*63. Fénymásoló karbantartás Kocsis A. folyamatos
64. Irodaszerek beszerzése: (papír, festék, dossziék, stb.) Kocsis A. folyamatos
7. RENDEZVÉNYEK    
*71. Karácsonyi rendezvény Szülők 2001. dec.
72. Rajzkiállítás két vidéki helyszínen:
Pécs és Mosonmagyaróvár kérte
Kocsis A. tavasz/ősz
73. Autizmus hónapja Tóth Csaba 2001. Nov.
8. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK:***    
81. Pályázatok figyelése, nyilvántartása: Kocsis Alajos folyamatos
82. Pályázatok elkészítése: illetékes szakember  
  – beküldése: Kocsis Alajos határidők
83. Pályázati juttatások felhasználásának nyilvántartása: NORMATÍV BT folyamatos
84. KVI-hez 2000-ben beadott pályázat eredménye? VEZETŐSÉG  
  – Ha ingatlant kapunk, működés beindítása, finanszírozása: VEZETŐSÉG  
*9. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA:*** ELNÖKSÉG/KÖZGYŰLÉS:  
91. ügyvezető titkár díjázásának felülvizsgálata: ELNÖKSÉG/KÖZGYŰLÉS: 2001.01.13.
92. Működési költségekkel (iroda, telefon, fax, számítógép) kapcsolatos szerződéskötés megújítása (Mobil art): ELNÖKSÉG/KÖZGYŰLÉS: 2001.01.13.
93. ESŐEMBER felelős szerkesztő díjazásának felülvizsgálata, ELNÖKSÉG/KÖZGYŰLÉS: 2001.01.13.
94. NORMATÍV BT-vel szerződés megújítása   2001.01.13.

 


*MEGJEGYZÉSEK: 

*26. Ponthoz: Löfflerné Orbán Györgyi elnökségi ülésen javasolta a szolgálat beindítását. A korábbi évek tapasztalatairól érdemes lenne dr. Szűcsné Csató Judittal (tel: 233-2442) konzultálni. Az egyesület korábbi vezetőségének tapasztalatai szerint rendkívűl fontos a gyermekfelügyelő személyének gondos kiválasztása, mivel nem egyszerű bébiszitter szolgálatról van szó. Fel kéne venni a kapcsolatot Széplaki Mirjammal is, aki az ESŐEMBER 2000. IV. évf. 2. számában kérésünkre beszámolt a Ficuka Babyhotel bébiszitter szolgáltatásáról. 

*375. Ponthoz: ESŐEMBER-ben jogsegélyszolgálat rovatot kell létesíteni, amely a tagságot lehetőségeiről állandóan tájékoztatja. Ez kapcsolódik az Autista Info jogokkal foglalkozó fejezetéhez. Személyi feltétel a rovat vezetéséhez megvizsgálandó. Javaslat:Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika

*42. és 71. Pontokhoz lásd még a költségvetési terv 15/ tételét! 

*41. Ponthoz: Fordítási lehetőségek és költségfedezet felkutatása szükséges előzetesen. (SZMCS munkatervében nem szerepel!) 

*63. Ponthoz: Fénymásolót csak az üzemeltetés szintjén kell karbantartani. Amennyiben eszközbeszerzésre pályázati lehetőség nyílik, úgy azon keresztül kell megpróbálni egy új fénymásoló beszerzését. 

*71. Ponthoz lásd 42. Pontot is! 

*9. Ponthoz: Lásd a költségvetési tervet is! 

*** Az elnökség ill. a vezetőség által jóváhagyott munkaterv szerint preferált feladatok: (***-al jelölve.) 

 


AUTISTÁK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE – SZAKMAI MUNKACSOPORT – MUNKATERV 2001. 

 • Felmérés a tagság körében: milyen témáról szeretnének tájékoztatást, segítséget.
 • Címlista összeállítása az egyesület vezetősége felé az információs anyag terjesztéséről.
 • Az Autista Info adatainak folyamatos karbantartása a tagság jelzése és újabb ismereteink alapján.
 • Képzés szervezése szülőknek, szakembereknek a mentálhigiénés állapot javítása érdekében.
 • Szakmai kérdésekben a megfelelő hivatalos helyeken az egyesület képviselete.
 • A munkacsoport tagjainak folyamatos tájékoztatása munkánkról, az aktuális eseményekről.
 • Egyéb szakmai szervezetekkel kapcsolatfelvétel (pl. Pozitív egyesület, stb.)
 • Évi két összejövetel szervezése a szülőket is érintő témában.
 • Folyamatos kapcsolattartás az egyesület vezetőségével.
 • Pályázatok figyelése, szakmai kérdésekben a pályázat elkészítése.
 • Az aktuális eseményeknek és feladatoknak megfelelően vezetőségi ülés összehívása.
 • Az egyesület vezetőségének felkérésére szakanyagok véleményezése.
 • Részvétel az autizmussal kapcsolatos hazai szakmai rendezvényeken, erről történő tájékoztatás. 

Budapest, 2001. január 9. 

A Szakmai munkacsoport vezetősége