Az Autisták Országos Szövetsége költségvetési terve 2001-re

2001. január 13-i Közgyűlés által elfogadva 

1/ BEVÉTELEK:  
  Javaslat 2001. január 1-től tagdíj mértékére: minimum 1200, – Ft/év
Javaslat 2001. V. évfolyam előfizetési díjára: 800, – Ft /év (= 200,- Ft/db)
 
  Tagdíjak (300 ténylegesen fizető tagra számolva): 360000.-
  ESŐEMBER előfizetés (50 előfizetővel számolva): 40000.-
  SZJA 1%-ból várható tapasztalat szerint: 420000.-
  Kamatbevétel (becsűlt): 700000.-
  Költségvetési támogatás (Országgyűléstől és ÉFOÉSZ-tól össz.): 1800000.-
  PHARE programból várható bevétel még: 300000.-
  Egyéb pályázati bevétel: 500000.-
  BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4120000.-
2/ MARADVÁNY 2000-R?L:  
  Folyószámlán: 193542.-
  Lekötött számlán I.: 503528.-
  * Lekötött számlán III. (ASK): 16320515.-
  Zárolt PHARE számlán: 12000.-
  MARADVÁNY 2000-RŐL ÖSSZESEN: 17029585.-
  1/ + 2/ ÖSSZESEN: 21149585.-

*Az összeg az ASK pályázatra nyert összeg lekötése, ebből összegyűlt betéti kamat 2000. december 20-ikai fordulónapig 2020851,-Ft, melyet az egyesület egyéb, 2001-es költségvetésében jóváhagyott célokra felhasználhat. A nettó törzstőke maradványa az ASK építésére, a pályázati célkitűzésnek megfelelően kerül felhasználásra. 

Budapest, 2001.január 13. 

 


AZ AUTISTÁK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2001-re 

2001. január 13-i Közgyűlés által elfogadva 

 

 

  KIADÁSOK 2001-BEN:  
1/ Irodaműködési kiadások: 840000.- Ft ***
  – ebből MOBIL ART szerződésmegújítás: bruttó 60000,- Ft/hó  
  – fennmaradó összeg: lásd munkaterv 64. pontját  
2/ Postaköltség: 230000.- Ft ***
3/ ESŐEMBER kiadásai: 500000.- Ft ***
  ebből NYOMDACCOP 260000,- Ft négy szám megjelenésénél
+ felelős szerkesztő díja bruttó 60000,- Ft/szám=240000,- Ft
 
4/ ügyvezető titkár napi 8 órás munkabére közterhekkel: 1301000.- Ft ***
  ebből: bruttó 80000,- Ft/hó munkabér (=nettó 57000,- Ft)  
5/ NORMATÍV BT könyvelőiroda díja (bruttó 10000,- Ft/hó) 120000.- Ft ***
6/ Tagsági díjak (ÉFOÉSZ ill. ÉTA szövetségek) 15000.- Ft ***
7/ ASK költségei pályázat szerint 14292664.- Ft ***
8/ PHARE támogatás téves kifizetés visszafizetése 100000.- Ft ***
9/ Bankköltségek 90000.- Ft***  
  (Működéshez feltétlenül szükséges részösszeg: 17488664,- Ft)  
10/ Szülőtréning (Gálfi Anikó 5 alkalommal) 60000.- Ft
11/ Szakmai munkacsoport támogatása 
– ebben tanfolyam ill. konferencia részvételi díjak benne foglalva.
170000.- Ft
12/ AUTISTA INFO utánnyomás nyomdaköltsége 270000.- Ft
13/ PLAKÁT utánnyomás nyomdaköltsége 30000.- Ft
14/ Hirdetésekre (napilap SZJA1%-miatt) 50000.- Ft
15/ Pályázati díjak: 20000.- Ft
16/ Rendezvényekre (szakmai nap, hónap, vagy karácsonyi rendezvény?) 200000.- Ft *
17/ Rajzkiállítás szállítási költségei két vidéki helyszínre 50000.- Ft
18/ SANSZ folyóirat előfizetése 7000.- Ft
19/ Gyógykezelési hozzájárulás 
– feltételek, elbírálás, döntési hatáskörök tisztázandók!
200000.- Ft
20/ Gyermekfelügyelet (lásd a munkatervet!) 300000.- Ft
21/ Nyári táborok támogatása (lásd a munkatervet!) 450000.- Ft
  ÖSSZESEN: 19295664.- Ft
  7/+8/-as tételek levonásával összes költség: 4903000.- Ft
  10/-től 21/ -ig megvalósításhoz szükséges összeg összesen: 3096000.- Ft
  10/-21/-re szükséges pályázati bevétel 2001-ben minimum: 1242079.- Ft
  BEVÉTEL – KIADÁS: + 1853921.- Ft

*** A megjelölt tételek (1/ – 9/) költségfedezete nélkül az egyesület működése veszélyeztetett, ezért ezekre külön figyelmet kell fordítani, különösen pályázatok beadását illetően. 

1/ és 4/ tételeknél vagy az a/ vagy a b/ variáció értelmezhető együtt. 

* Lásd: Munkaterv-javaslat 42. ill. 71. és 73. pontjait. Mindhárom pont jóváhagyása esetén a költségeket meg kell osztani Szakmai nap, Karácsonyi rendezvény ill. Autizmus hónapja címen külön-külön költségjóváhagyással. 

Budapest, 2001. január 13.